Učinkovitost kanabidiola (CBD) pri psih
Blog

Uporaba kanabidiola (CBD) pri zdravljenju psov z osteoartritisom

Tilen Vake, 5. maja, 2022

Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete izvajamo raziskavo, s katero želimo oceniti terapevtsko učinkovitost kanabidiola (CBD) ter kombinacije CBD in karprofena pri zdravljenju osteoartritisa pri psih. Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave pripomogli k izboljšanju dosedanjih protokolov zdravljenja.

CBD je kanabinoid iz rastline Cannabis sativa. Njegov terapevtski potencial je bil dokazan pri zdravljenju epilepsije, kronične bolečine, vnetja, atopijskega dermatitisa, anksioznosti in slabosti pri onkoloških pacientih. Za razliko od drugih kanabinoidov nima izraženega psihoaktivnega delovanja. Uporaba kanabidiola (CBD) pri zdravljenju osteoartritisa sloni predvsem na njegovem protibolečinskem in protivnetnem delovanju.

Osteoartritis je najpogostejše obolenje sklepov pri psih, saj prizadene približno četrtino populacije. Gre za degenerativno obolenje, ki zajema površino sklepnega hrustanca in sosednja tkiva. Neenakomerna obraba sklepnega hrustanca privede do napredujočega slabšanja funkcionalnosti sklepa, zaradi česar se pojavi šepanje, slabša gibljivost, bolečina in manjša aktivnost živali. Za zdravljenje te bolezni se občasno ali trajno uporabljajo nesteroidna protivnetna zdravila, kot je karprofen. Pomanjkljivosti terapije s karprofenom sta nezadosten protibolečinski učinek pri nekaterih pacientih in pojav neželenih učinkov ob dolgotrajni uporabi.

V raziskavo so lahko vključeni psi, ki imajo:

• imajo klinično potrjen osteoartritis ali zanj obstaja utemeljen sum (kažejo znake zmanjšane aktivnosti, šepanja ali bolečine v sklepih okončin),
• imajo več kot 18 kg,
• trenutno ne prejemajo drugih zdravil,
• nimajo znanih neželenih reakcij na CBD ali karprofen,
• nimajo potrjenih drugih kroničnih bolezni (jetrna, ledvična ali rakava obolenja, diabetes, alergije, ipd.).

Ob prvem pregledu, ki zajema klinični ortopedski pregled, rentgensko slikanje in laboratorijske preiskave krvi, se odločimo, če je pes primeren za vključitev v raziskavo. Pred začetkom terapije psa naključno dodelimo v eno od treh skupin. Glede na pripadajočo skupino nato pričnemo z zdravljenjem bodisi z galenskim pripravkom CBD, karprofenom ali kombinacijo obeh. Zdravljenje traja štiri tedne. Lastniki svojim psom doma dajejo izbrana zdravila, kontrolne preglede pa enkrat tedensko izvajamo na Kliniki za male živali. Pri kontrolnih pregledih ugotavljamo učinkovitost zdravljenja z vprašalniki, ki jih izpolnjujejo lastniki, s kliničnimi in ortopedskimi pregledi ter z meritvami fizične aktivnosti z uporabo pospeškometrov, ki tekom zdravljenja merijo fizično aktivnost psa.

Po začetku zdravljenja osteoartritisa pričakujemo, da se psom izboljša kakovost življenja, kar se kaže kot večja fizična aktivnost, boljša fizična zmogljivost, manj izrazito šepanje in na splošno boljše počutje zaradi manjše bolečine obolelega sklepa.

Raziskavo izvaja asist. Tilen Vake, dr. vet. med., v okviru svoje doktorske naloge z naslovom Ocena farmakokinetičnih lastnosti in terapevtskih učinkov kanabidiola ter kombinacije karprofena in kanabidiola pri psih s spontanim osteoartritisom, pod mentorstvom izr. prof. dr. Tomaža Snoja, dr. vet. med. (Inštitut za predklinične vede). Pri kliničnem delu na Kliniki za male živali sodelujeta asist. dr. Jurij Žel, dr. vet med. in Doc. dr. Katerina Tomsič, dr. vet. med.

Če pri svojem psu opažate znake, značilne za osteoartritis, vas vabimo, da z njim sodelujete v raziskavi. Sodelovanje lahko prijavite na e-naslov tilen.vake@vf.uni-lj.si in ob tem na kratko opišete zdravstvene težave vašega psa.

Nadaljujte z branjem