Članki

Globalna načela veterinarske kolegialnosti

Urša Ravnik, 17. maja, 2021

Veterinarji smo več kot le tisti, ki v času bolezni poskrbimo za vašo žival. Skrbimo za to, da živali, družne in rejne, ostanejo zdrave. Skrbimo za to, da imajo živali najbolj optimalen življenjski prostor, da jim tudi intenzivna reja zagotavlja izpolnitev njihovih potreb, da je neizogiben zakol čim bolj human in neboleč. Skrbimo za to, da so ljudje varni pred zoonozami. In da jejo zdravo hrano. In še za mnogo drugega. Odgovorni smo torej za živali in ljudi.

Naša vloga v družbi pa lahko ostane spoštovana le, če bo obstajalo neprekinjeno spoštovanje znotraj stroke. In neprekinjeno sodelovanje. Tisti z boljšimi tehničnimi, kadrovskimi, strokovnimi zmožnostmi morajo pomagati tistim, ki so pri tem bolj omejeni. Povezovati se moramo interdisciplinarno. Povezovati se moramo s humano medicino in z gospodarstvom. Za razvoj stroke moramo neprestano raziskovati. Predvsem pa moramo gojiti visok nivo kolegialnosti in spoštovanja znotraj stroke.

Zato vam v današnjem prispevku predstavljamo letak Fecave, ki govori ravno o tem. Z željo, da bi ga veterinarji dosledno upoštevali.

Globalna načela veterinarske kolegialnosti (PDF)

Nadaljujte z branjem