Članki

Odnos slovenskih veterinarjev do bolečine pri psih in mačkah

Katerina Tomsič, 12. aprila, 2021

Februarja 2021 je bil v reviji Veterinary Anaesthesia and Analgesia objavljen članek z naslovom: A survey study on the recognition and treatment of pain in dogs and cats by Slovenian veterinarians avtoric Katerine Tomsič, Kristine Rakinić, Cvetke Sokolov in Alenke Seliškar.

Anketna raziskava je pokazala, da imajo slovenski veterinarji pozitivno stališče do obvladovanja bolečine pri psih in mačkah, kar je primerljivo z izsledki raziskav iz drugih evropskih držav.

V okviru projekta “Odnos slovenskih veterinarjev do bolečine in analgezije pri psih in mačkah: analiza stanja in uvedba ocenjevalnih lestvic v klinično prakso“, ki je potekal v okviru javnega razpisa “Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020”, je ekipa študentov in mentoric z Univerze v Ljubljani pripravila spletno anketo o odnosu veterinarjev do bolečine in analgezije pri psih in mačkah. Na poziv Veterinarske zbornice Slovenije se je odzvalo 111 veterinarjev. Anketo je v celoti izpolnilo 73 anketirancev; 72 % je bilo starih 25 to 45 let, 71 % je bilo žensk, 50 % jih je delalo izključno s psi in mačkami. Anketna raziskava je pokazala na splošno zelo dober pristop veterinarjev k analgeziji psov in mačk, vendar obstaja nekaj negotovosti pri uporabi različnih kombinacij učinkovin (multimodalna analgezija) in pri zdravljenju bolečine pri mačkah, kar bo treba upoštevati pri pripravi dodiplomskega programa veterinarske medicine in programov podiplomskega izobraževanja v Sloveniji.

Poleg članka je v okviru projekta nastal tudi informativni priročnik za lastnike živali in študijsko gradivo za študente veterinarstva Bolečina brez besed. Priročnik je na voljo v NUK in knjižnici VF, podjetje Genera pa ga je brezplačno razdelilo veterinarjem. Priročnik je na voljo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh Klinike za male živali (PDF), Veterinarske fakultete (PDF), Slovenske veterinarske zbornice (PDF) in Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (https://www.zdruzenje-szvmz.si/page/publikacije-in-gradiva/).

V okviru projekta so bile v slovenščino prevedene štiri lestvice za ocenjevanje bolečine pri psih in mačkah: Večdimenzionalna sestavljena lestvica UNESP-Botucatu za ocenjevanje akutne bolečine pri mačkah, Ortopedski indeks invalidnosti Cincinnati in Indeks Helsinki za ocenjevanje kronične bolečine pri psih in Opažanja lastnika za ocenjevanje kronične bolečine pri mačkah (North Carolina State University), s katerimi bodo veterinarji lažje ocenili jakost bolečine in žival ustrezno zdravili.

Avtorice članka se zahvaljujejo študentom Lani Jurman, Anji Kalin, Maticu Mrzdovniku, Lari Ravnik, Evi Regoršek, Lauri Vlaj in Anji Zidar, ki so pomagali pri oblikovanju vprašalnika. Zahvaljujemo se tudi Sari Belak Bučar iz Genere SI, članici skupine Dechra Pharmaceuticals PLC, za pomoč pri oblikovanju vprašalnika in Aniti Kermavnar z Veterinarske zbornice Slovenije, ki je dovolila uporabo Državnega veterinarskega registra in pomagala pri distribuciji ankete.

Raziskavo so finančno podprli Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru programa Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru programske skupine P4-0053.

Nadaljujte z branjem