Članki

Vse dobro v letu 2019!

Nataša Tozon, 21. decembra, 2018

Najprej zahvala prav vsem KMŽ-jevcem, ki se vsakodnevno požrtvovalno predajajo delu z našimi pacienti in njihovimi skrbniki. S podporo vodstva fakultete smo v letošnjem letu uspeli narediti nekaj drobnih korakov v napredku, večjih pa se nadejamo v prihajajočem letu, ko načrtujemo nekaj temeljitejših prenov prostorov in nabave nove opreme. Verjamemo, da je za uspešno pedagoško, raziskovalno in visoko strokovno delo neprestano vlaganje nujno.

Z novim letom bomo okrepili tudi strokovno ekipo, vse z namenom čim boljšega izobraževanja naših bodočih diplomantov in seveda najkvalitetnejše specialistične oskrbe naših pacientov. Tudi v letošnjem letu ugotavljamo izjemno povečanje priliva pacientov, saj je našo kliniko obiskalo skoraj 15.000 psov in mačk, od tega smo jih približno 800 zdravili hospitalno in pri nas so preživeli preko 2000 hospitalnih dni. Opravili smo 1530 rentgenskih slikanj, 65 vzrejnih pregledov okostja, 1700 ultrazvočnih pregledov in 180 CT preiskav. Pri približno 1200 pacientih je bil opravljen kirurški poseg. V našem kliničnem laboratoriju smo sprejeli 12.539 vzorcev, na katerih je bilo opravljenih 45.205 preiskav. Z decembrom smo se odločili, da delovni čas laboratorija razširimo tudi na popoldanski čas in s tem storitve približamo tako našim pacientom kot tudi kolegom po Sloveniji.

Z letošnjim šolskim letom se je nekoliko spremenil tudi program praktičnega izobraževanja študentov, ki jim po naši oceni omogoča obsežnejše pridobivanje kliničnih izkušenj ter praktičnih veščin dela z malimi živalmi. Poleg naših študentov se je na kliniki strokovno usposabljalo 13 tujih študentov iz 6 različnih držav. Povečano povpraševanje tujih študentov za praktično izobraževanje pomeni, da »dober glas seže v deveto vas«.

Podiplomsko izobraževanje s področja medicine psov in mačk sta letos zaključila kolega Ljubo Fekonja in Petra Krenker, ki s tem pridobita pravico do podelitve naziva specialist medicine psov in mačk. Naziv podeljuje Slovenska veterinarska zbornica.

Med gosti naj izpostavimo obisk dr. Sare Galac iz Veterinarske fakultete v Utrechtu, prof. Ursa Gigerja iz Univerze v Pensilvaniji, dr. Boaz Arzi iz UC v Davisu in delegacijo štirih učiteljev Višje šole za veterinarske tehnike s Kitajske.  

Leto 2018 je bilo tudi na področju raziskovanja bogato in uspešno, saj smo ob izvedbi več kliničnih in eksperimentalnih študij objavili pomembno število člankov v znanstvenih revijah. Svoje rezultate in ugotovitve smo predstavili na številnih, predvsem mednarodnih dogodkih, kjer so bili odlično sprejeti in pohvaljeni.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov in obsega potrebnih del pri prenovi kirurškega bloka se je ta zamaknila v leto 2019. Trdno verjamemo, da bomo s podporo Univerze v Ljubljani ter celotne Veterinarske fakultete resnično uspeli zagotoviti ustrezne pogoje dela za zaposlene, študente in predvsem naše paciente.

Trudili se bomo, da bomo študentom omogočali kvaliteten študij, ki jim bo zagotavljal odlično izhodišče na njihovi nadaljnji strokovni poti.
Trudili se bomo nadgrajevati svoja znanja prek nabiranja kliničnih izkušenj in poglobljenega raziskovalnega dela, ki je seveda temelj vsakega napredka.
Trudili se bomo naše znanje in izkušnje ponuditi vašim ljubljenim družinskim spremljevalcem, kadarkoli nas bodo potrebovali – 24 ur na dan, 365 dni v letu.

V imenu kolektiva KMŽ vam želim radostno in bogato leto 2019.

Predstojnica KMŽ
Prof. dr. Nataša Tozon

Nadaljujte z branjem