Novice

Dodatna izobraževanja na KMŽ

KMŽ, 16. novembra, 2014

Na KMŽ je poleg našega osnovnega poslanstva – skrbi za zdravje psov in mačk – večina zaposlenih vpeta v izobraževanje na dodiplomski in podiplomski stopnji. Na podiplomski stopnji na KMŽ izvajamo program izpopolnjevanja s področja Veterinarska medicina malih živali, podiplomski študijski program Biomedicina, programe permanentnega izobraževanja, veterinarje in študente pa tudi individualno izobražujemo na posameznih oddelkih KMŽ
 

Program izpopolnjevanja s področja Veterinarska medicina malih živali

Program je namenjen veterinarjem, ki delujejo na področju medicine malih živali (psov in mačk) in slušateljem omogoča pridobitev poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj iz diagnostike, zdravljenja in preprečevanja obolenj psov in mačk. Program vključuje potreben minimalen delež teoretičnega poglobljenega izobraževanja in pretežen del praktičnega kliničnega dela pod neposrednim in posrednim vodstvom mentorja. Samostojnost pri kasnejšem kliničnem delu je tudi glavni cilj programa. Ta način podiplomskega izpopolnjevanja je priporočen in celo zahtevan tudi s strani EAEVE. Več o ciljih programa, mentorstvu, pogojih za vpis in obveznostih najdete v predstavitvenem zborniku. Program se zaključi z opravljenimi študijskimi obveznostmi in opravljenim izpitom, ko slušatelj pridobi potrdilo o opravljenem programu strokovnega izpopolnjevanja s področja »Veterinarska medicina malih živali«, ki ga podpišeta dekan fakultete in rektor UL. Veterinarska Zbornica pa podeli naziv »Specialist medicine psov in mačk«.
 

Podiplomski študijski program Biomedicina

Doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Več o programu si lahko preberete tukaj. Če vas program zanima, kontaktirajte potencialnega mentorja na Veterinarski fakulteti, preglejte pa tudi dodatna navodila in vpisne obrazce.
 

Permanentno izobraževanje

Permanentno izobraževanje je namenjeno vsem veterinarjem, ki bi želeli slišati novosti, ali obnoviti in utrditi svoja znanja z različnih področij medicine malih živali. Predavanja in delavnice so usmerjena v pridobivanje praktičnih znanj. Program centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje Veterinarske fakultete je objavljen na spletni strani Veterinarske fakultete. Program se izvaja v obliki enodnevnih teoretičnih seminarjev ali praktičnih delavnic. Vsa izobraževanja so točkovana pri Veterinarski zbornici in se upoštevajo pri zbiranju točk za podaljšanje licence.
 

Individualno izobraževanje na oddelkih KMŽ

Na KMŽ se lahko tako študenti kot tudi veterinarji individualno dodatno klinično izobražujejo. Za dodatne informacije nam pišite po elektronski pošti – veterinarju, s katerim bi želeli delati. Načeloma je zaželjeno, da na izbranem oddelku preživite čim več časa, saj se tako bolje spoznate z načinom dela in se lažje vključite v delo. Na dan, ko z dogovorjenim delom pričenjate, se oglasite ob 8:00 na recepciji KMŽ, da sodelujete pri sprejemu živali in sledite obravnavi pacienta do konca. Za delo potrebujete delovno obleko (modre obleke si študentje lahko izposodite za dan posega v filtru pred vstopom v kirurški blok) in delovno obutev. Na klinični primer sta lahko prisotna največ 2 študenta oziroma 1 veterinar. Dodatno individualno izobraževanje na oddelkih KMŽ je za študente brezplačno. Veterinarjem se dodatno individualno izobraževanje na KMŽ obračunava po veljavnem ceniku VF in sicer trenutno 1 dan 70 EUR, 1 teden 280 EUR, 2 tedna 400 EUR, 3 tedne 500 EUR in 1 mesec 600 EUR (DDV ni vračunan v ceno).
 
Besedilo: Ana Nemec, Nataša Tozon, Alenka Seliškar, Darja Pavlin
Fotografija: Tanja Plavec
Nadaljujte z branjem