Novice

Raziskava: učinek lokalne anestezije pri psih

Matic Pavlica, 1. februarja, 2021

Farmakokinetika in vpliv levobupivakaina in deksmedetomidina na kardiovaskularne parametre pri anesteziranih psih

Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ves čas izboljšujemo anestezijske postopke in protokole z namenom čim boljše oskrbe živali med anestezijo. Trenutno izvajamo študijo, s katero želimo ugotoviti, kako kombinacija lokalnega anestetika levobupivakaina in adjuvantnega analgetika deksmedetomidina, ki ju psu apliciramo ob živce, ki oživčujejo zobe in obzobna tkiva, učinkuje na krvni tlak in frekvenco srca med anestezijo.

V študijo vključujemo klinično zdrave pse in psice težje od 10 kg, pri katerih opravimo zobni poseg (higiena ustne votline, izdrtje zoba ali zdravljenje koreninskega kanala). Pred posegom živali natančno pregledamo in jim odvzamemo kri za oceno osnovne krvne slike in delovanja jeter in ledvic. Med anestezijo, poleg standardnega monitoringa, preko kanile, ki jo vstavimo v arterijo na zadnji nogi, merimo direktni arterijski tlak in jemljemo vzorce krvi za potrebe raziskave. Meritve direktnega tlaka so bistveno bolj natančne od neinvazivnih metod, ki se običajno uporabljajo pri živalih z nižjim anestezijskim tveganjem. Kanilo vstavimo v arterijo šele, ko je žival v splošni anesteziji (da ji ne povzročamo dodatne bolečine in stresa), odstranimo pa jo tik pred prebujanjem iz anestezije.

Med posegom vašemu psu odvzamemo približno 70 ml krvi, ki jo potrebujemo za preučevanje farmakokinetike levobupivakaina in deksmedetomidina (ugotavljamo, kako hitro se obe zdravili absorbirata, porazdelita in presnovita v telesu). Vse učinkovine, ki jih uporabljamo v raziskavi, se že vrsto let uporabljajo pri anesteziji psov in njihovi učinki so znani. Z aplikacijo levobupivakaina ob živec povzročimo področni blok oziroma neobčutljivost področja, ki ga živec oživčuje. Na ta način vašemu psu zagotovimo boljšo med- in po-operacijsko analgezijo in hitrejše okrevanje po posegu. Anestezijo lahko vzdržujemo z bistveno manjšim odmerkom hlapnega anestetika, zaradi česar je manj zapletov, ki so posledica večjih odmerkov hlapnih anestetikov. Novost je dodatek zdravila deksmedetomidin, ki omogoča daljši senzorni blok (neobčutljivost tkiv) kot sam levobupivakain. Količina krvi, ki jo odvzamemo vašemu psu za potrebe raziskave, ne predstavlja nobenega dodatnega tveganja za žival.

Vašo žival bomo pred posegom pregledali in se dogovorili o vključitvi v raziskavo. Stroške dodatnih preiskav, ki se bodo izvajale za namene študije, krije izvajalec študije.

Vašega psa bodo pregledali in zdravili odlični strokovnjaki – anestezijo bosta nadzorovala izr. prof. dr. Alenka Seliškar, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk in asist. Matic Pavlica, dr. vet. med., stomatološki poseg pa bo opravila doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, Dipl. AVDC, EVDC. Rezultate raziskave bomo predstavili na naši spletni strani.

Za več informacij nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov matic.pavlica@vf.uni-lj.si (asist. Matic Pavlica, dr. vet. med.).

Nadaljujte z branjem