Novice

Srečno in srčno leto 2020!

Nataša Tozon, 23. decembra, 2019

Spoštovani!

Izteka se še eno leto, v katerem smo morali, kljub novim sodelavcem, pošteno zavihati rokave. Prepričani smo, da našim in gostujočim tujim študentom lahko le z najboljšim strokovnim kliničnim delom nudimo prepotrebno nabiranje praktičnih kliničnih izkušenj, ki so temelj dobre klinične prakse in osnova za njihov neposreden vstop na poklicno pot.
 
Za nenehno poučevanje se moram tudi osebno zahvaliti vsem sodelavcem, ki so pripravljeni sodelovati v poslanstvu izobraževanja študentov veterinarske medicine. Mladim kolegom poskušamo poleg strokovnih znanj prenesti osebne izkušnje in veščine, ki jih ta poklic zahteva. Biti veterinar je tudi osebnostni izziv.

V iztekajočem letu smo na KMŽ za približno 10 % presegli lanskoletno število obravnavanih pacientov. Pri več kot 16.300 pacientih smo opravili preko 82.000 različnih posegov. Opravljenih je bilo preko 1000 posegov v splošni anesteziji, 250 računalniških tomografij, kar je 35 % več kot v predhodnem letu, 1700 ultrazvočnih preiskav in  preko 1900 rentgenskih preiskav (25 % več kot lansko leto). Hospitalno smo zdravili 840 pacientov. V kliničnem laboratoriju, ki od konca leta 2018 deluje preko celega dne (vsak delovnik do 18.00 ure), so opravili preko 49.500 preiskav na skoraj 15.000 vzorcih, kar prav tako pomeni porast števila za približno 10 %.

Naša strokovna ekipa bo od januarja 2020 štela 26 redno in 7 pogodbeno zaposlenih doktorjev veterinarske medicine in kolegico univerzitetno diplomirano inženirko kemijskega inženirstva, ki je vodja kliničnega laboratorija. Med zaposlenimi so 3 mladi raziskovalci. Pri delu nam pomaga ekipa 11 nepogrešljivih veterinarskih tehnikov in prav tako nepogrešljiva ekipa t.i. študentov – tehnikov. Ob tem moramo poudariti, da je sprememba učnega programa, s katero študentje zadnjega, 6. letnika, preživijo več tednov na klinični praksi na različnih oddelkih klinike, v izjemno pomoč pri samem kliničnem delu, poleg tega pa ocenjujemo, da so tudi študentje s tem pridobili izjemno priložnost pridobivanja praktičnih in drugih veščin. Kar nekaj je študentov, ki na kliniki sodelujejo kot volonterji. V obdobjih, ko se obseg rednih študijskih vsebin zmanjša, pa pričakujemo povečano število študentov na strokovni praksi.

Še vedno narašča tudi povpraševanje za izmenjave študentov iz tujine. V letošnjem letu smo jih glede na kadrovske in prostorske omejitve lahko sprejeli 16 iz 7 različnih držav. Poleg njih se je dodatno izobraževalo še 7 kolegov, doktorjev veterinarske medicine, na področju stomatologije, ultrazvočne diagnostike, kardiologije in klinične onkologije.

V program podiplomskega izobraževanja, ki prinaša naziv Specialist medicine psov in mačk na nacionalni ravni, sta trenutno vključena dva kolega.

Leto 2019 ocenjujemo tudi kot uspešno raziskovalno leto, saj smo objavili lepo število znanstvenih člankov, med katerimi izstopa članek: »Neurological and histological outcomes after subarachnoid injection of a liposomal bupivacaine suspension in pigs: a pilot study.«, avtorjev: Žel J, Hadžić A, Cvetko E, Seliškar A, Damjanovska M, Kuroda MM, Šega Jazbec S, Stopar Pintarič T., objavljen v prestižni reviji British Journal of Anaesthesia. 2019;122(3):379-387. doi: 10.1016/j.bja.2018.10.025. Članek je bil izbran med »Odlične v znanosti« za leto 2019 na področju Biotehnike.

V letošnjem letu smo uspeli kar nekaj dotrajane opreme zamenjati z novo in sodobnejšo, ostaja pa še dolg spisek želja in zelo pereča in težko pričakovana obnova kirurškega bloka. Za kliniko, pa tudi samo fakulteto, je to ogromen finančni zalogaj, ki nam ga tudi letos ni uspelo pripeljati do realizacije. Ostaja pa optimizem in predvsem upanje v pomoč pristojnih, saj menimo, da bi bilo naše delo z ustreznimi pogoji dela še boljše, predvsem pa si tako zaposleni, kot študentje, to tudi zaslužimo.

Še naprej se bomo trudili svoje pedagoško in klinično delo opravljati predano, z namenom omogočanja visoke kakovosti izobraževalnega in strokovnega dela. Poleg tega si želimo napredka tudi na raziskovalnem področju, zato že pripravljamo predloge novih projektov, tudi v sodelovanju s priznanimi raziskovalnimi inštitucijami doma in v tujini.

Verjamemo, da zmoremo vam in vašim ljubljenčkom ponuditi najboljše in to sleherni dan ob sleherni uri, vse leto.

V imenu kolektiva KMŽ vam želim srečno in srčno leto 2020.

Predstojnica KMŽ
Prof. dr. Nataša Tozon

Nadaljujte z branjem