Spoznajte naše osebje

Urška Ravnik Verbič je diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani leta 2005 in tako pridobila naslov doktorica veterinarske medicine. Leta 2006 se je zaposlila na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani kot strokovna sodelavka in še v istem letu nadaljevala s podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi Ljubljana. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Nataše Tozon je raziskovala patogenezo in imunski odziv psov pri naravni okužbi z bakterijo Anaplasma phagocytophilum. Obenem je še naprej delala kot veterinarka na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete. Doktorat znanosti je pridobila leta 2012.

Urška Ravnik Verbič je trenutno asistentka na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem interne medicine, infekcijskih bolezni in oftalmologije psov in mačk. Vpletena je v delo s študenti, prav tako sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih Veterinarske fakultete.