Spoznajte naše osebje

Aleksandra Domanjko-Petrič je po končani Gimnaziji v Celju na študij veterine usmerila ljubezen do konj, saj se je 15 let tekmovalno ukvarjala s preskakovanjem ovir na konju v tedanjem jugoslovanskem kot tudi mednarodnem prostoru, proti koncu uspešne kariere pa se je posvečala tudi dresurnemu jahanju.

Diplomirala je leta 1985 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem, zlasti pa po njem, se je ukvarjala s kinologijo, natančneje s šolanjem reševalnega psa v lavinah, ruševinah in na terenu, obenem je delovala tudi kot vzrejna referentka. Delo s psi in lastništvo psa in mačke ji je vcepilo globoko ljubezen do teh živali, zato je želela delati v tej praksi. Po enoletni inšpektorski zaposlitvi pri Jugoinspektu Ljubljana in dvoletni praksi kot terenska veterinarka v Laškem, je vpisala magistrski in nato še doktorski študij kot mlada raziskovalka na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Magistrirala je s področja ultrasonografije, natančneje ultrazvočno vodenih biopsij  leta 1991, doktorirala pa s področja kardiologije psov leta 1994. V

slovenski veterinarski medicini je prva vpeljala metode ultrazvočnih preiskav trebuha, prsnega koša, srca, površinskih tkiv in očesa, kot tudi ultrazvočno vodenih biopsij organov in tkiv pri psih in mačkah, kot tudi preglede srca pri konjih. V slovenski prostor je vpeljala veterinarsko kardiologijo, 24-urno elektrokardiografijo ter ehokardiografijo (pregled srca z ultrazvokom), saj se vse te metode pri psih in mačkah kot tudi eksotičnih živalih ter konjih do takrat v Sloveniji še niso izvajale. Poleg matične ustanove se je izobraževala na Veterinarski fakulteti v Nairobiju, Kenija, na UKC Ljubljana na Oddelku za ultrazvok, v Edinburghu leta 1992 v  The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Velika Britanija,  v William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital, Univerze v Davisu, Kalifornija, v letih 1992 in 1994 – 1995 kot Fulbrightova štipendistka ter Royal Veterinary College v Londonu.

Je avtorica številnih znanstvenih in strokovih člankov ter učbenika “Bolezni srca in ožilja pri psih in mačkah” ter recenzentka v številnih mednarodnih revijah. Je članica Evropskega zduženja za veterinarsko kardiologijo (ESVC) ter članica Sveta istega združenja.

Opravlja klinično in pedagoško dela na področju veterinarske kardiologije, ultrasonografije, interne medicine ter obnašanja psov. Raziskuje različne aspekte kardiovaskularnih bolezni psov in mačk.

Članki

 • Holter monitoring of small breed dogs with advanced myxomatous mitral valve disease with and without a history of syncope (vir)
 • Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasound devices with invasive blood pressure in anaesthetized dogs (vir)
 • Two-dimensionally-guided M-mode and pulsed wave Doppler echocardiographic evaluation of the ventricles of apparently healthy cats (vir)
 • Advanced electrocardiography parameters change with severity of mitral regurgitation in Cavalier King Charles Spaniels in sinus rhythm (vir)
 • Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasonic devices for measuring blood pressure in anaesthetised cats (vir)
 • The efficacy of antihistamine fexofenadine versus methylprednisolone in the treatment of atopic dermatitis in dogs (vir)
 • Aortic stenosis in dogs: clinical characteristics and survival in 80 cases (vir)
 • Polycystic kidney disease : a review and occurrence in Slovenia with copmarison between ultrasound and genetic testing (vir)
 • Necrotizing fasciitis caused by Serratia marcescens after tooth in a Doberman Pinscher : a case report (vir)
 • Echocardiographic diastolic indices of the left ventricle in normal doberman pinschers and retrievers = [Ehokardiografski diastolični indeksi levega prekata pri zdravih dobermanih in prinašalcih] (vir)
 • Evaluation of the phospholamban gene in purebred large-breed dogs with dilated cardiomyopathy (vir)
 • The canine sarcoglycan delta gene : BAC clone contig assembly, chromosome assignment and interrogation as a candidate gene for dilated cardiomyopathy in Dobermann dogs (vir)
 • Characterization of the canine desmin (DES) gene and evaluation as a candidate gene for dilated cardiomyopathy in the Dobermann (vir)
 • Dilated cardiomyopathy in doberman pinschers : survival, cause of death and a pedigree review in a related line (vir)
 • Diagnostic methods of cardiomyopathy in dogs – old and new perspectives and methods : Diagnostične metode za ugotavljanje dilatacijske kardiomiopatije pri psih – pregled starih in novih pogledov in metod (vir)

Ostale objave

 • Nokardiose bei Katze und Hund: zwei Fallstudien.
 • Dilated cardiomyopathy in dogs = Dilatativna kardiomiopatija pri psih
 • Dilatativna kardiomiopatija pri psih = Dilated cardiomyopathy in dogs.
 • Ultrasound guided fine-needle percutaneous aspiration biopsy of liver in the dog.
 • Ultrazvočno vodena biopsija ledvice pri psu.
 • Praktikum za vodnike reševalnih psov. 1. natis.
 • Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk.

Knjige

Več na: www.cobiss.si in izumbib.izum.si.