Spoznajte naše osebje

Sara Suhadolc Scholten se je po končani Gimnaziji Ledina vpisala v prvi letnik Veterinarske fakultete v Zagrebu in se leta 1992 prepisala na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani z uspešno opravljenim 1. letnikom. Študij je zaključila leta 2001, leto kasneje pa opravila tudi strokovni izpit.

Od leta 1997 do 1999 je delala kot študent-tehnik na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, od leta 1999 pa vse do zaključka študija pa je delala kot pomočnik-anestezist na KKMŽ. Z oktobrom 2001 je pričela z opravljanjem volonterskega pripravništva pod mentorstvom prof. dr. Bojana Zorka in ga septembra 2002 tudi uspešno zaključila.

Kot vodja hospitalne enote je nenehno v stiku s psi in mačkami, kar je bila njena želja že od osnovnošolskih let. Svoje znanje izpopolnjuje z obiskovanjem simpozijev in kongresov, še posebej pa jo zanima področje mačjih vedenjskih motenj.