Spoznajte naše osebje

Vladimira Erjavec je na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1999 in tako pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Po enem letu pripravništva na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete je nadaljevala z multidisciplinarnim podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi v Ljubljani in se pod mentorstvom prof. dr. Zlatka Pavlice poglobljeno raziskovalno ukvarjala s prehajanjem zdravil skozi ustno sluznico.

Magistrica znanosti je postala leta 2003. Isto leto je pod mentorstvom prof. dr. Milana Petelina in prof. dr. Zlatka Pavlice nadaljevala z doktorskim študijem, kjer je proučevala celjenje ran v ustni votlini. Doktorski študij je zaključila leta 2008.

Znanje s področja stomatologije je poglabljala na Univerzi v Kaliforniji, Davis, v Angliji, pod mentorstvom dr. D. Crossleya ter na Švedskem. Leta 2005 je v Luksemburgu končala specialistično izobraževanje s področja stomatologije in oralne kirurgije ESAVS European School for Advanced Veterinary Studies.

Vladimira Erjavec je vsa leta do zaključka doktorata delala kot veterinarka na Kliniki za kirurgijo in male živali na enoti za Stomatologijo in oralno kirurgijo, po končanem doktoratu pa je svoje delovno področje razširila tudi na kirurgijo malih živali. Trenutno je docentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter predavateljica in učiteljica. Poleg kliničnega dela se ukvarja s poučevanjem kirurgije malih živali.