Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tina Kotnik je diplomirala leta 1991 in nastopila delovno razmerje na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani leta 1993. Podiplomski magistrski študij je zaključila z javnim zagovorom magistrskega dela z naslovom »Uporabnost serološke metode ELISA v diagnostiki mikrosporije pri mačkah« leta 1996. Doktorski podiplomski študij je zaključila z javnim zagovorom dela z naslovom “Klinična študija zdravljenja eksperimentalno povzročene mikrosporoze pri mačkah s terbinafinom” leta 1999. 

Strokovno delo posveča internističnim boleznim psov in mačk s poglavitnim poudarkom na kožnih boleznih teh živali. Vsako leto se udeležuje specialističnih strokovnih srečanj in tečajev doma in v tujini.  Poleg strokovnega dela opravlja pedagoško delo v okviru predmetov bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov, klinična diagnostika, kirurgija z oftalmologijo in dermatologija psov in mačk in je nosilka slednjega..Raziskovalno delo opravlja v okviru raziskovalne skupine P4-0053, v zadnjem času predvsem s področja atopičnega dermatitisa. Od leta 1996 je članica Evropskega združenja veterinarskih dermatologov (ESVD), bila je članica organizacijskega odbora 23. Evropskega kongresa veterinarskih dermatologov, ki je potekal na Bledu od 17.9. - 19.9.2009. Bila je ustanovna članica in prva predsednica Dermatološke sekcije Slovenskega združenja veterinarjev za male živali, ki je bila ustanovljena v Lipici 29.03.2008.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Urška Ravnik Verbič je diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani leta 2005 in tako pridobila naslov doktorica veterinarske medicine. Leta 2006 se je zaposlila na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani kot strokovna sodelavka in še v istem letu nadaljevala s podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi Ljubljana. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Nataše Tozon je raziskovala patogenezo in imunski odziv psov pri naravni okužbi z bakterijo Anaplasma phagocytophilum. Obenem je še naprej delala kot veterinarka na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete. Doktorat znanosti je pridobila leta 2012.

Urška Ravnik Verbič je trenutno asistentka na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem interne medicine, infekcijskih bolezni in oftalmologije psov in mačk. Vpletena je v delo s študenti, prav tako sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih Veterinarske fakultete.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sara Suhadolc Scholten se je po končani Gimnaziji Ledina vpisala v prvi letnik Veterinarske fakultete v Zagrebu in se leta 1992 prepisala na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani z uspešno opravljenim 1. letnikom. Študij je zaključila leta 2001, leto kasneje pa opravila tudi strokovni izpit. 

Od leta 1997 do 1999 je delala kot študent-tehnik na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, od leta 1999 pa vse do zaključka študija pa je delala kot pomočnik-anestezist na KKMŽ. Z oktobrom 2001 je pričela z opravljanjem volonterskega pripravništva pod mentorstvom prof. dr. Bojana Zorka in ga septembra 2002 tudi uspešno zaključila. 

Kot vodja hospitalne enote je nenehno v stiku s psi in mačkami, kar je bila njena želja že od osnovnošolskih let. Svoje znanje izpopolnjuje z obiskovanjem simpozijev in kongresov, še posebej pa jo zanima področje mačjih vedenjskih motenj.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Barbara Celinšek, dr. vet. med. je diplomirala leta 2004 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je kasneje tudi zaposlila. Dela na področju interne medicine in laboratorijske diagnostike malih živali. Je namestnica vodje kakovosti KKMŽ in je članica Slovenskega, Evropskega in Svetovnega združenja veterinarjev za male živali.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Aleksandra Domanjko-Petrič je po končani Gimnaziji v Celju na študij veterine usmerila ljubezen do konj, saj se je 15 let tekmovalno ukvarjala s preskakovanjem ovir na konju v tedanjem jugoslovanskem kot tudi mednarodnem prostoru, proti koncu uspešne kariere pa se je posvečala tudi dresurnemu jahanju. 

Diplomirala je leta 1985 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem, zlasti pa po njem, se je ukvarjala s kinologijo, natančneje s šolanjem reševalnega psa v lavinah, ruševinah in na terenu, obenem je delovala tudi kot vzrejna referentka. Delo s psi in lastništvo psa in mačke ji je vcepilo globoko ljubezen do teh živali, zato je želela delati v tej praksi. Po enoletni inšpektorski zaposlitvi pri Jugoinspektu Ljubljana in dvoletni praksi kot terenska veterinarka v Laškem, je vpisala magistrski in nato še doktorski študij kot mlada raziskovalka na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Magistrirala je s področja ultrasonografije, natančneje ultrazvočno vodenih biopsij  leta 1991, doktorirala pa s področja kardiologije psov leta 1994. V slovenski veterinarski medicini je prva vpeljala metode ultrazvočnih preiskav trebuha, prsnega koša, srca, površinskih tkiv in očesa, kot tudi ultrazvočno vodenih biopsij organov in tkiv pri psih in mačkah, kot tudi preglede srca pri konjih. V slovenski prostor je vpeljala veterinarsko kardiologijo, 24-urno elektrokardiografijo ter ehokardiografijo (pregled srca z ultrazvokom), saj se vse te metode pri psih in mačkah kot tudi eksotičnih živalih ter konjih do takrat v Sloveniji še niso izvajale. Poleg matične ustanove se je izobraževala na Veterinarski fakulteti v Nairobiju, Kenija, na UKC Ljubljana na Oddelku za ultrazvok, v Edinburghu leta 1992 v  The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Velika Britanija,  v William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital, Univerze v Davisu, Kalifornija, v letih 1992 in 1994 – 1995 kot Fulbrightova štipendistka ter Royal Veterinary College v Londonu. 

Je avtorica številnih znanstvenih in strokovih člankov ter učbenika “Bolezni srca in ožilja pri psih in mačkah” ter recenzentka v številnih mednarodnih revijah. Je članica Evropskega zduženja za veterinarsko kardiologijo (ESVC) ter članica Sveta istega združenja.

Opravlja klinično in pedagoško dela na področju veterinarske kardiologije, ultrasonografije, interne medicine ter obnašanja psov. Raziskuje različne aspekte kardiovaskularnih bolezni psov in mačk.

Članki

 • Holter monitoring of small breed dogs with advanced myxomatous mitral valve disease with and without a history of syncope (vir)
 • Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasound devices with invasive blood pressure in anaesthetized dogs (vir)
 • Two-dimensionally-guided M-mode and pulsed wave Doppler echocardiographic evaluation of the ventricles of apparently healthy cats (vir)
 • Advanced electrocardiography parameters change with severity of mitral regurgitation in Cavalier King Charles Spaniels in sinus rhythm (vir)
 • Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasonic devices for measuring blood pressure in anaesthetised cats (vir)
 • The efficacy of antihistamine fexofenadine versus methylprednisolone in the treatment of atopic dermatitis in dogs (vir
 • Aortic stenosis in dogs: clinical characteristics and survival in 80 cases (vir)
 • Polycystic kidney disease : a review and occurrence in Slovenia with copmarison between ultrasound and genetic testing (vir)
 • Necrotizing fasciitis caused by Serratia marcescens after tooth in a Doberman Pinscher : a case report (vir)
 • Echocardiographic diastolic indices of the left ventricle in normal doberman pinschers and retrievers = [Ehokardiografski diastolični indeksi levega prekata pri zdravih dobermanih in prinašalcih] (vir
 • Evaluation of the phospholamban gene in purebred large-breed dogs with dilated cardiomyopathy (vir
 • The canine sarcoglycan delta gene : BAC clone contig assembly, chromosome assignment and interrogation as a candidate gene for dilated cardiomyopathy in Dobermann dogs (vir
 • Characterization of the canine desmin (DES) gene and evaluation as a candidate gene for dilated cardiomyopathy in the Dobermann (vir
 • Dilated cardiomyopathy in doberman pinschers : survival, cause of death and a pedigree review in a related line (vir)  
 • Diagnostic methods of cardiomyopathy in dogs - old and new perspectives and methods : Diagnostične metode za ugotavljanje dilatacijske kardiomiopatije pri psih - pregled starih in novih pogledov in metod (vir

Ostale objave 

 • Nokardiose bei Katze und Hund: zwei Fallstudien. 
 • Dilated cardiomyopathy in dogs = Dilatativna kardiomiopatija pri psih
 • Dilatativna kardiomiopatija pri psih = Dilated cardiomyopathy in dogs. 
 • Ultrasound guided fine-needle percutaneous aspiration biopsy of liver in the dog. 
 • Ultrazvočno vodena biopsija ledvice pri psu. 
 • Praktikum za vodnike reševalnih psov. 1. natis. 
 • Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk.

Knjige 

Več na: www.cobiss.si in izumbib.izum.si.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Živa Viktorija Turk si je že v rani mladosti želela posvetiti delu z živalmi. Po zaključeni gimnaziji leta 2007 je svojo pot nadaljevala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2013 pridobila naziv doktorice veterinarske medicine. Tekom študija si je svoje znanje nabirala v različnih veterinarskih ustanovah doma in v tujini. Takoj po zaključku dodiplomskega študija se je zaposlila na Veterinarski postaji Kočevje, kjer je bila odgovorna za zdravstveno varstvo psov, mačk, malih sesalcev, ptičev, plazilcev ter opravljala slikovno diagnostiko in lekarniške dejavnosti. Od avgusta 2018 je zaposlena na Kliniki za male živali, na enoti za interno medicino psov in mačk.

Je redna obiskovalka strokovnih izobraževanj doma in v tujini. Kot strokovna gostja je sodelovala v različnih radijskih in televizijskih oddajah, z revijama Kužek in Mucek pa je med drugim izdala zloženko »Prva pomoč za pse in mačke«.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prof. dr. Nataša Tozon je diplomirala na Veterinarski fakulteti, Univerze v Ljubljani leta 1991. 1995 je zaključila magistrski študij, 1998 pa doktorski študij, z zagovorom doktorske disertacije z naslovom »Pojavljanje in napredovanje bolezenskih sprememb na ledvicah pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti.
Od leta 2014 je izvoljena redna profesorica za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali – Interna medicina malih živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Od leta 1997 predava infekcijske bolezni in klinično onkologijo pri predmetu Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov, od leta 2007 pa je tudi nosilka izbirnega predmeta Klinična onkologija v veterinarski medicini.

Je članica Programske skupine, ki se ukvarja z raziskavami na področju endokrinega, imunskega in encimskega odziva pri zdravih in bolnih živalih, poleg tega pa sodeluje na več raziskovalnih projektih, predvsem s področja translacijske onkologije in aktualnih kužnih bolezni psov in mačk. Za svoje raziskovalno delo je prejela tudi plaketo Veterinarske fakultete v letu 2016, eden od člankov pa je bil izbran med Odlični v znanosti za leto 2016. Bila je mentorica trem mladim raziskovalkam, mentorica ali somentorica pri petih doktorskih in eni magistrski nalogi, ter sedmih študentskih raziskovalnih nalogah.

Kot vabljeni predavatelj je gostovala na Veterinarski fakulteti v Pisi v Italiji in Veterinarski fakulteti, Univerze v Jeruzalemu v Izraelu. Od leta 2007 predava na podiplomskem študiju Klinična onkologija – Master Oncology na Veterinarski fakulteti v Pisi, Italija. Kot vabljen predavatelj je sodelovala tudi na 1. Svetovnem kongresu s področja elektroporacije. Je organizator ter član uredniškega in programskega odbora vsakoletne mednarodne delavnice o uporabi ECT in EGT v veterinarski medicini in vabljen predavatelj na podobnih delavnicah, med drugim na Poljskem in v Braziliji.

Kot recenzentka je sodelovala pri številnih strokovnih in znanstvenih revijah: Slovenski veterinarski zbornik (Slovenian Veterinary Resarch), Journal of Small Animal Practics, Current medical chemitry, Veterinary Arhiv Zagreb, Ticks and Tick-Borne Diseases, Ciencia Rural, The Journal of Veterinary Medical Science, Medical & Biological Eng & Computing (MBEC).

Je članica številnih strokovnih združenj: Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ) – članica UO od 2004, predsednica UO 2006-2008, 2010-2012 in 2016-2018, FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations ), WSAVA (World Small Animal Veterinary asssociation ) – članica in od 2006 tudi predstavnica Slovenije pri WSAVA, ESVONC, ESVIM, ISCAID.

Pri svojem kliničnem delu združuje dolgoletne strokovne izkušnje, poleg tega pa v klinično prakso uspešno prenaša znanja z raziskovalnega področja. Tako je ena prvih na svetu v veterinarsko medicino vpeljala nekatere alternativne metode zdravljenja rakastih obolenj, kot sta elektrokemoterapija in gensko posredovana terapija.

Znanstveni članki

Več na: www.cobiss.si

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Darja Pavlin je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Od leta 2002 je zaposlena na Veterinarski fakulteti, Kliniki za kirurgijo in male živali, sprva kot asistentka za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali, nato pa kot mlada raziskovalka. Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2010 z zagovorom doktorata "Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za IL-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov". Od leta 2010 dela na Kliniki za kirurgijo in male živali kot specialistka na oddelku za interno medicino. Njene delovne obveznosti zajemajo raziskovalno, pedagoško in strokovno-operativno delo, predvsem na področju onkologije in endokrinologije malih živali. 

Z uporabo strani kkmz.si soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.