Maja Brložnik je diplomirala leta 2004 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in istega leta se je vpisala na podiplomski magistrski študij Biomedicina. Magistrirala je z delom "Pregled obolenj psov z znaki bolezni sečil". Od leta 2006 je bila zaposlena na kliniki za male živali PRVA-K. Področja njenega dela so interna medicina, kardiologija, slikovna diagnostika, citologija in urgentna medicina. Udeležila se je več kot 150 različnih strokovnih izobraževanj, med drugimi tudi iz interne medicine, ultrazvoka, računalniške tomografije in kardiologije na European School for Advanced Veterinary Studies ter ultrazvoka, radiografije in računalniške tomografije na Royal Veterinary College v Londonu. Je avtorica več kot 50 prispevkov na seminarjih ter kongresih doma in po svetu. Leta 2013 se je vpisala na podiplomski študij na univerzi v Luxemburgu in leta 2018 je diplomirala ter pridobila naslov EMSAVM (European Master of Small Animal Veterinary Medicine). Od leta 2016 je vpisana na doktorski študij Biomedicina. V zadnjih letih Maja Brložnik preživi veliko delovnega časa v Aziji. V Hong Kongu, Singapurju ter različnih kitajskih mestih opravlja referenčne ultrazvočne preglede trebuha in srca ter uči na ultrazvočnih tečajih.

Maja Brložnik je na KMŽ zaposlena kot zunanja sodelavka za delo v kardiološki ambulanti, dežurni službi in za ultrazvočno diagnostiko.

Članki

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Medicinska sestra je Nevenka Zwölf Urbar na Kliniki za kirurgijo in male živali zaposlena od leta 1996. Srečali jo boste le redko, saj dela kot inštrumentarka in asistentka v operacijskem bloku in sterilizaciji. Vsakoletno se dodatno izobražuje na domačih strokovnih simpozijih.

(Nima e-poštnega naslova)

Prva mačja dama naše Klinike je bila trinoga Mila. Brez nje si delovnega dne nekako nismo mogli zamisliti. Ko je bilo vroče, je ležala na vroči pločevini, ko je bilo hladno, se je grela ob radiatorju v hospitalni kuhinji, kjer je imela svoj stol in vedno čisto dekico. K nam je prišla kot mladiček, našla jo je študentka na svojem vrtu, vendar je ni mogla obdržati. In tako je bila z nami od jeseni 2007 do svoje nesreče poleti 2014. Pa ni bila vedno trinoga. Aprila 2008 jo je na našem dvorišču najverjetneje povozil motor in ji tako poškodoval prednjo levo nogo, da jo je bilo potrebno amputirati. Od takrat je bila le še bolj naša in neponovljiva in vedno je povedala, kdo je na tem dvorišču šef! Skratka - naša Mila je bila borka in predstavnica živali, ki kljub trem nogam uživajo in nas razveseljujejo.

David Černec je rojen v Slovenj Gradcu leta 1980. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2007. Kot doktor veterinarske medicine si je izkušnje pridobival v več ambulantah in klinikah za male živali po Sloveniji.

Velik ljubitelj mačk svoje veterinarske izkušnje uporablja tudi pri vzreji največjih pasemskih mačk, maine coonov, s katero se ukvarja v zadnjih letih. Po dodatna znanja s področja bolezni in vzreje mačk in psov odhaja na številna slovenska in mednarodna strokovna izobraževanja. 

Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete je zaposlen kot zunanji sodelavec v okviru 24-urne dežurne službe.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Janko Hribar je končal srednjo sanitarno šolo in se leta 1980 zaposlil na Veterinarski fakulteti. Najprej je delal na Inštitutu za mikrobiologijo, od leta 1989 pa dela kot receptor na Kliniki za kirurgijo in male živali.

Olga Frlic je diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani avgusta 2010 in s tem pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Trenutno je absolventka interdisciplinarnega podiplomskega študija Biomedicine.

Na Kliniki za kirurgijo in male živali od februarja 2015 dela kot zunanja sodelavka v okviru 24-urne dežurne službe. Je redna udeleženka strokovnih izobraževanj doma in v tujini.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Mojca Juvan je končala srednjo veterinarsko šolo leta 1986, na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani pa se je redno zaposlila leta 2006. Na Kliniki dela na Oddelkih za kirurgijo, interno medicino in bolnišnično nego ter v Ambulanti za ultrazvok. Občasno jo boste srečali tudi ob sprejemu na recepciji. Redno se izobražuje na Simpozijih Slovenskega združenja veterinarjev za male živali.

Po zaključku Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani je Marko Pipan nadaljeval s kliničnim podiplomskim izobraževanjem na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Utrechtu in Univerzi v Pensilvaniji. Po končani 3-letni klinični specializaciji iz urgentne in intenzivne medicine malih živali v Filadelfiji, je po opravljenem specialističnem izpitu leta 2011 pridobil naziv specialista oz. Diplomata Ameriškega kolegija za urgentno in intenzivno medicino (Dipl. ACVECC). S tem je postal eden prvih mednarodno priznanih specialistov iz klinične veterine malih živali v Sloveniji.

Marka veseli prenašanje znanja na študente in mlade veterinarje. O urgentni in intenzivni medicini psov in muc predava v Sloveniji in tujini. Kot specialist svojega področja veterinarske medicine je v zadnjih letih služboval in svetoval tudi drugod po svetu. Njegov glavni interes so travmatizirani pacienti, respiratorne motnje, šokovna stanja vseh etiologij, intoksikacije, akutne nevrološke motnje in uporaba ultrazvočne diagnostike v urgentni medicini. Redna izobraževanja na specialističnih ustanovah in kongresih v tujini mu omogočajo stik s hitro razvijajočo se veterinarsko medicino in kontinuirano strokovno rast.
Dr. Barbara Verk je bila rojena leta 1984 v Ljubljani. Po končani gimnaziji Ledina v Ljubljani, se je vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in leta 2011 diplomirala ter pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Leta 2011 se je vpisala na Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in pod mentorstvom prof. dr. Aleksandre Domanjko Petrič in somentorstvom prof. dr. Alenke Nemec Svete raziskovala oksidativni stres in pokazatelje vnetja pri psih s popuščanjem srca. Aprila, leta 2018, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pokazatelji oksidativnega stresa in vnetja pri spontanih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in pridobila znanstveni naziv doktorica znanosti. V času absolventskega staža je naredila raziskovalno nalogo za Prešernovo priznanje z naslovom »Antioksidantni status in plazemski nivo koencima Q10 pri različnih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju veterinarske kardiologije.

Kot študentka je opravljala delo veterinarskega tehnika na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ter opravila strokovno prakso na zasebni veterinarski ambulanti v Ljubljani.

Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani dela kot zunanja sodelavka v okviru 24-urne dežurne službe in na področju ultrazvočne diagnostike. Redno se udeležuje strokovnih izobraževanj veterinarjev v Sloveniji in tujini, s področij zdravstvenega varstva malih živali.

Znanstveni članki

Več na www.cobiss.si

Blaž Vrtačnik se je z veterinarsko stroko prvič podrobneje srečal med šolanjem za veterinarskega tehnika na Srednji agroživilski šoli (danes BIC Ljubljana). Med študijem na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani se je izpopolnjeval na univerzitetni Kliniki za kirurgijo in male živali (danes Klinika za male živali — KMŽ), bil je prostovoljec pri skupini TNR team Slovenia, obvezno prakso pa je opravljal v Šolski veterinarski ambulanti (ŠVA). Septembra 2016 je pridobil naziv doktor veterinarske medicine, konec istega leta pa se je zaposlil v ŠVA ter na Gimnaziji in veterinarski šoli (BIC Ljubljana), kjer je zaposlen kot veterinar praktik in poučuje dijake, vpisane na program Veterinarski tehnik. Od julija 2018 je zunanji sodelavec dežurne službe KMŽ.

Je tudi soustanovitelj Zavoda SVSP, ki prostovoljno sterilizira in kastrira potepuške pse in mačke na Balkanu in v drugih evropskih državah, v katere omenjeni zavod na praktično delo povabi tudi dijake, študente in veterinarje.

Pri svojem delu se najraje ukvarja z malimi živalmi. Izpopolnjuje se na področju najrazličnejših diagnostičnih metodologij, zanimajo ga tudi kirurgija, ortopedija, anestezija in urgentna pomoč. Redno se udeležuje izobraževanj na temo veterinarske medicine malih živali.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Matic Pavlica, dr. vet. med., je na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral maja 2017. Zadnji dve leti študija je nabiral izkušnje na oddelkih za kirurgijo, stomatologijo in anesteziologijo Klinike za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, po diplomi pa je na isti ustanovi sedem mesecev delal kot volonter. Od marca 2018 je zaposlen kot veterinar, večino časa je pridobival izkušnje na oddelkih za interno medicino, bolnišnično nego in anesteziologijo. Oktobra 2019 je pričel s podiplomskim študijem na interdisciplinarnem doktorskem programu Biomedicina, kjer bo kot mladi raziskovalec na oddelku za anesteziologijo preučeval nove oblike zdravljenja in protibolečinsko oskrbo psov z osteosarkomom pod mentorstvom izr. prof. dr. Alenke Seliškar, dr. vet. med.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Rok Korljan je šolanje zaključil leta 1991 in na začetku kot veterinarski tehnik delal na področju velike prakse na terenih okoli Vrhnike in Litije. Leta 1999 se je zaposlil na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, kjer je skozi leta delal na Oddelkih za kirurgijo, interno medicino in bolnišnično nego, dokler ni leta 2003 zasedel delovno mesto na rentgenu, kjer dela še danes.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ksenija Praper je bila 1965 rojena v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo je obiskovala v Dravogradu in gimnazijo na Ravnah na Koroškem. Na študij veterine jo je gnala velika ljubezen do konj. Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1991. Zadnji dve leti študija je opravljala delo veterinarskega tehnika na Kliniki za kirurgijo in male živali in po končanem študiju in diplomi tam opravljala tudi pripravništvo.  

Po končanem pripravništvu je nekaj časa opravljala priložnostno delo veterinarja tudi v ambulanti za male živali Veterinarske postaje Ljubljana in kasneje od 1997-2005 tudi v svoji Veterinarski ambulanti v Sežani. Ves čas je bilo njeno delo usmerjeno na področje malih živali. Zaradi lažje organizacije dela, družinskega življenja ter skrbi za otroke, se je leta 2005 pridružila kolegom v Veterinarski ambulanti Koper, kjer je še vedno zaposlena in deluje predvsem na  področju interne medicine, laboratorijske diagnostike in kirurgije mehkih tkiv. Ves čas svojega dela v tradicionalni veterinarski medicini, se Ksenija Praper udeležuje dodatnih izobraževanj s tega področja, in tovrstno pridobljena znanja uspešno uporablja pri svojem vsakdanjem delu. 

Ker pa je pri svojem delu nenehno iskala nove izzive in imela željo svoje znanje razširiti tudi na nekonvencionalne veje dela z živalmi, se je leta 2013 odločila za študij kiropraktike za živali v ZDA. Septembra 2013 je na šoli Options for Animals College of Animal Chiropractic v Kansasu diplomirala in od takrat tudi uspešno izvaja kiropraktiko na velikih in malih živalih. Options for Animals College of Animal Chiropractic je ena od štirih tovrstnih šol v svetu, katerih program nadzirata AVCA (American Veterinary Chiropractic Associations) in IVCA (International Veterinary Chiropractic Association), kakor tudi vsa dodatna izobraževanja s področja kiropraktike.

Jani Pečar je je diplomiral 1996 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in se še istega leta zaposlil na matični fakulteti, kjer je bil zaposlen do leta 2006. Med študijem je prejel fakultetno Prešernovo nagrado (1994) in Walthamovo nagrado (1995) za študente. S področja veterinarske kirurgije je magistriral leta 2000, doktoriral pa leta 2002. Znanja s področja kirurgije mehkih tkiv in endoskopije je poleg udeležb na več kot 50 mednarodnih in domačih kongresih, simpozijih in delavnicah, poglabljal tudi s sodelovanji in gostovanji na Veterinarskih fakultetah v tujini (Utrecht na Nizozemskem in Cambridge v VB).
Jani Pečar je bil promoviran v asistenta za področje Kirurgija in oftalmologija leta 2000, za področji Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov in Ambulantna klinika pa leta 2002. V letih 2004-2014 je bil promoviran v docenta za področje Kirurgija in oftalmologija. Leta 2004 in 2005 je bil tudi namestnik predstojnika Klinike za kirurgijo in male živali.

Jani Pečar je v letih 2006-2018 svojo kariero nadaljeval v farmacevtski industriji, kjer je v mednarodnem okolju različnih farmacevtskih multinacionalk pridobival dodatna znanja s področja vodenja, razvoja kadrov in delovanja v kompleksnih matričnih strukturah. Med drugim je zasedal pomembne vodstvene položaje, kot npr. vodja medicinskega svetovanja za Centralno Evropo in kot direktor Medicinskega oddelka in član upravnega odbora v Sloveniji. V tem času je Jani Pečar, kljub aspiraciji po novih znanjih in izkušnjah iz gospodarskega okolja, še vedno vzdrževal stik z veterinarsko medicino, ki se ji od sredine leta 2018 zopet bolj aktivno posveča.
Na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti je sodeloval v številnih projektih, med drugim: Eksperimentalna medicina – kompresijske metode zaustavljanja krvavitev iz jeter pod vodstvom prof. dr. Eldar M. Gadžijeva z Medicinske fakultete v Ljubljani, Eksperimentalna medicina – uporabne anestezijske in kirurške raziskave pod vodstvom prof. dr. Janoš Butinarja, dr.vet.med., v bilateralnem meddržavnem projektu med Slovenijo in Bosno in Hercegovino s področja epizootiološke študije tumorskih obolenj pri malih živalih, kot vodja poskusa je bil soorganizator mednarodne učne delavnice: Basic Laparoscopic Workshop with Pediatric Surgery indications.
Jani Pečar je avtor oz. soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. V sistemu cobiss ima zabeleženih 87 bibliografskih enot. Celotna bibliografija je dostopna na www.cobiss.si.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Katarina Ramljak se je na Kliniki za kirurgijo in male živali zaposlila leta 1990. Opravlja delo veterinarskega tehnika na enotah: interna medicina, kirurgija, hospital in ultrazvok. Srečali jo boste tudi na recepciji. Redno se udeležuje dodatnih izobraževanj.

(Nima e-poštnega naslova)

Naš tribarvni mačji samec Čokolino je na Kliniko prikorakal kar sam leta 2008 že kot odrasel, kastriran samec. Vsak dan nam je delal družbo na jutranji kavi in na koncu dosegel, da smo ga pričeli redno hraniti. Ko je ugotovil, da ga je sprejela tudi mačka Mila, je brez zadržkov odkorakal v notranjost hospitala, se sprehodil do hospitaliziranih psov in si našel brisačo, na kateri je mirno zaspal. Od takrat je naš, edinstven in nadvse poseben. Tudi z Milo, trinogo mačjo šefico našega dvorišča, sta bila nerazdružljiva vse do Miline nesreče poleti 2014. V dolgih nočeh, ko študentje opravljajo prakso, jim dela družbo in jih greje.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Po končani Srednji veterinarski šoli v Ljubljani je Edita Okršlar obvezno prakso opravljala v veterinarski ambulanti Medicovet v Kranju. Leta 2003 se je redno zaposlila na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Na Kliniki dela na Oddelkih za kirurgijo, interno medicino in bolnišnično nego ter v Ambulanti za ultrazvok. Občasno jo boste srečali tudi ob sprejemu na recepciji. Redno se izobražuje na Simpozijih Slovenskega združenja veterinarjev za male živali.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Renata Šušnjara je del ekipe na Kliniki za kirurgijo in male živali že od leta 1989. Dela na različnih enotah: interna medicina, kirurgija, hospital in ultrazvok. Velikokrat pa vas bo sprejela že na recepciji. Poleg rednega dela se redno udeležuje dodatnih izobraževanj.

Z uporabo strani kkmz.si soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.