Za študente

Navodila za vaje pri predmetu Kirurgija in oftalmologija

Tanja Plavec, 19. aprila, 2018

Obleka na vajah

Na vajah, ki bodo večinoma potekale v anatomski secirnici na Gerbičevi 60, morate študenti nositi bele halje, rokavi ne smejo gledati izpod halje, dolgi lasje morajo biti speti. Na vajah, ki se izvajajo na KMŽ, morate na enotah Interna (in vse ostale ambulante ter sprejem pacientov na dan operacije), Hospital, Rentgen in Ultrazvok, nositi bele halje ter ustrezno obutev (cokle, medicinske copate). Pod haljo nosite kratko/dolgo majico ter dolge hlače ali krilo. Kratke hlače niso dovoljene.

Na vajah, ki se izvajajo na enotah Kirurgija, Stomatologija in Anesteziologija, morate nositi modro tuniko in hlače (za enkratno ali večkratno lastno uporabo) ter ustrezno obutev (cokle, medicinski copati), preko katere si pri vstopu v kirurški blok nadenete obujke. Vedno imejte s sabo stetoskop, pisalo in beležko, te predmete morate imeti pri sebi, ne v garderobi. Pri delu v kirurškem bloku ne smete nositi prstanov, zapestnic in ročnih ur; nelakirane nohte morate imeti kratko pristrižene, dolge lase pa spete. Umetni nohti niso dovoljeni.

Bele halje si zagotovite sami, modre tunike in hlače za delo v kirurškem bloku dobite na prvih vajah in jih na dan individualnih kliničnih vaj prinesite s sabo. Oblačila morate imeti vedno čista in zlikana. Tisti, ki ne boste prišli na vaje ustrezno oblečeni, ne boste mogli opravljati vaj.

Študenti morate v času vaj povsod na KMŽ nositi priponko z imenom.

Vaje

Prehranjevanje in uporaba prenosnega telefona med vajami nista dovoljena. Prisotnost na vajah je obvezna. Manjkate lahko na največ 10 % vaj, v primeru daljše odsotnosti bomo zadevo reševali individualno (v sodelovanju s Komisijo za študijske in študentske zadeve). Študenti morate v sklopu predmeta opraviti tri individualne vaje v kirurškem bloku, ene od teh na temo sterilizacij/kastracij. Glede na to, da je terminov za opravljanje individualnih vaj dovolj, tudi izven časa drugih obveznosti (npr. urgentne operacije) je prisotnost na vseh treh individualnih vajah obvezna.

Na vaje kirurgije in oftalmologije je treba priti pripravljen. To predvsem velja za vaje sterilizacije in kastracije ter individualne vaje v kirurškem bloku (anatomija, izvedba posameznega posega). Ni dovolj, če se na te vaje pripravite tako, da ponovite, kako se razkuži kirurg in si nadene rokavice. V ustrezni kirurški knjigi si morate prebrati vsebino, ki je vezana na določeno operacijo. Če na vaje na KMŽ pridete nepripravljeni, vam opravljanje vaj tisti dan ne priznamo.

Individualne klinične vaje pri predmetu Kirurgija in oftalmologija se pričnejo ob 9:00 uri. Te vaje boste v manjših skupinah opravljali po 3 študenti hkrati, zagotovo v ponedeljek, sredo in petek; v manjši meri je opravljanje individualnih kliničnih vaj možno tudi v torek in četrtek, ko sicer potekajo tematske vaje. Na dan teh vaj pridete na KMŽ najkasneje ob 8.45,

se v “Filtru” preoblečete v modro obleko, ki jo prinesete s sabo, in preobujete ter pridete v operacijski (kirurški) blok. To obleko nosite samo v kirurškem bloku.

Predvideni posegi, za katere morate biti pripravljeni, so vpisani v knjigi operacij, ki se nahaja na recepciji. To knjigo poglejte dan pred predvidenimi vajami, da se lahko ustrezno pripravite na poseg.

Če pridete že ob 8.00 uri, je to zelo dobrodošlo, saj na ta način lahko sodelujete pri sprejemu živali in jo spremljate čez celoten postopek, kar pomeni, da slišite tudi anamnezo in sodelujete pri kliničnem pregledu. V tem primeru si za sprejem kirurških pacientov čez svoja oblačila oblečete dolgo belo haljo in pri recepciji počakate na sprejem. Anestezista ali kirurga opozorite, da ste prišli na vaje iz Kirurgije in oftalmologije in se mu pridružite pri sprejemu živali v ambulanti.

Na te vaje, ki bodo potekale na KMŽ, se razporejate samostojno in svojo predvideno prisotnost vpišete v knjigo za naročanje kirurških posegov pod naročene paciente (na dnu strani). Sami skrbite za to, da boste do konca semestra te vaje opravili. Konec semestra se šteje 10.7.2018. Ne čakajte do konca, ker junija in julija poteka veliko praktičnih kolokvijev in med opravljanjem kolokvija drugi študenti ne morejo opravljati vaj.

Če se med vajami počutite slabo, vas oblije nenadna vročina ali zaspanost, obstaja večja verjetnost, da boste izgubili zavest. V tem primeru nas na slabo počutje TAKOJ opozorite, ne čakajte, da se stanje stopnjuje, saj se pri tem lahko resno poškodujete.


Prva pomoč v primeru slabosti.

Na dan, ko ste na vajah, se na operacijski list vpišete z imenom, priimkom in vpisno številko ter seznam z imeni vseh udeleženih oddate tisti dan prisotnemu kirurgu.

Študenti, ki bi želeli sodelovati pri urgentnih operacijah izven rednega delovnega časa, sestavite seznam s telefonsko številko in časom razpoložljivosti. Seznam obesite na oglasno desko v predkirurškem prostoru in ga posodabljajte. Tiste dni, ko ste napisani na seznamu, bodite nekje v bližini, da lahko v doglednem času (30 – 45 minut) pridete na kliniko. Te vaje se vam tudi štejejo kot del individualnih vaj, ki jih morate opraviti na kliniki.

V sklopu vaj bomo izvedli kirurške posege sterilizacije in kastracije psov in mačk. Živali za posege lahko zagotovite sami, v tem primeru nam podatke o živali in željo, kdaj bi poseg opravili, javite čim prej. Na vsako skupino treh študentov naj bi zagotovili vsaj 3 živali. Če ne boste dovolj živali zagotovili sami, jih bomo približno 2 tedna pred predvidenimi vajami zagotovili mi.

Živali za kirurški poseg morajo biti zdrave, za (nebreje!) samice pa je idealno, da se nahajajo v fazi anestrusa. Pri mačkah je anestrus težje določiti, za psice pa to pomeni, da se ne gonijo in sta od gonitve pretekla najmanj 2 meseca. Za vse živali (razen za mlajše od 8 mesecev) velja, da lahko zaužijejo zadnji obrok hrane prejšnji večer, pijejo lahko do posega oziroma do sprejema na kliniki naslednje jutro, ki bo ob 8.00 uri. Mlajše živali naj dobijo zgodaj zjutraj še en manjši obrok lahko prebavljive hrane (tretjino normalnega jutranjega obroka).

Za posege, ki jih opravimo v sklopu vaj, so cene ugodnejše in so enotne ne glede na velikost živali in vključujejo anestezijo, tekočinsko terapijo, analgetike in pri psih hemogram brez diferencialne krvne slike, ne vključuje pa ovratnika in zdravil za domov. Za psice, ki so težje od 30 kg, je potreben individualen dogovor s kirurgom.
Vaje (razen individualnih) bomo izvajali po datumih, ki bodo javljeni na vaš elektronski naslov ali objavljeni med sporočili v e-učilnici.

Vsak študent, ki se udeleži individualnih vaj v kirurškem bloku, mora poznati osnove asepse, priprave kirurga in kirurškega polja ter tudi ustrezno anatomijo za posege, ki so naročeni za tisti dan.

Kolokviji in izpiti

Pisni kolokviji iz kirurgije in anestezije (2 ločena kolokvija) bodo potekali v veliki klinični predavalnici ob 9.00 uri, če ni pri posameznem roku drugače navedeno. Pričakujte, da se bo dan oz. dva za pisnim rokom pri kolokviju iz kirurgije začel tudi ustni/praktični del. Kolokvij iz anestezije je samo pisni in k skupni oceni vaj doprinese 25 %. Po uspešno opravljenem pisnem kolokviju se prijavite (dogovorite) na ustni/praktični del. Predmet kolokvija je vse, kar smo delali na tematskih ali individualnih vajah. Za kolokvij in izpit se pričakuje tudi, da vsi poznate postopek in teoretično osnovo sterilizacij in kastracij ter posegov, pri katerih ste sodelovali. Kolokvij anestezije ni vezan na kolokvij iz kirurgije, tudi pozitivna ocena enega kolokvija ni pogoj za opravljanje drugega.

Na oba kolokvija se prijavite preko programa VIS (e-študent) najkasneje 3 delovne dni pred razpisanim rokom. Če želite izboljšati oceno kolokvija, nas morate obvestiti pred vpisom ocene po praktičnem delu.

V kolikor vas ne obvestimo drugače, bodo praktični kolokviji potekali na KMŽ. Na kolokviju iz kirurgije morate nositi ustrezno obleko in opremo (opisano zgoraj). Prijava na (pisni) izpit poteka preko VIS-a oziroma e-študenta, med kolokvijem in izpitom pa mora preteči vsaj 10 dni.

Vaje so razdeljene v tematske vaje, ki potekajo v večjih skupinah v anatomski secirnici na Gerbičevi, in na individualne vaje, ki potekajo v kirurškem bloku na Kliniki za male živali (KMŽ). Izvajamo jih Doc. dr. Vladimira ErjavecDoc. dr. Tanja Plavec in Asist. Jurij Žel.

Besedilo: Doc. dr. Tanja Plavec, dr. vet. med., Doc. dr. Vladimira Erjavec, dr. vet. med., spec. med. psov in mačkAsist. Jurij Žel, dr. vet. med.
Foto: arhiv KMŽ

Nadaljujte z branjem