Bolnišnična nega

Bolnišnična nega

V hospitalni enoti so nastanjene živali, ki zaradi narave svoje bolezni potrebujejo dolgotrajnejšo nego ali intenzivno oskrbo. Prostori za pse in mačke so ločeni, tako da se pacienti med sabo ne motijo in vznemirjajo. Prav tako je povsem ločena infekcijska enota, v katero nastanimo živali s kužnimi boleznimi. Tako poskrbimo za povsem ločeno obravnavo takih pacientov in s tem preprečimo morebiten prenos bolezni na druge živali. Ker se zavedamo, da so mačke prav posebni pacienti in hospitalizacijo občasno slabše prenašajo in je zaradi tega njihovo okrevanje lahko upočasnjeno, posvečamo njihovim navadam, potrebam in željam posebno pozornost.

Mačkam skušamo bivanje pri nas prilagoditi glede na njihov karakter – prostor jim opremimo in obogatimo ter se z njimi ukvarjamo toliko, kolikor mačka želi in nam dopusti. V času vaših počitnic pa lahko nastanimo v hospitalu tudi tiste paciente, ki se pri nas sicer zdravijo zaradi kroničnih bolezni in zaradi vsakodnevnega zdravljenja tako niso primerni za nastanitev v pasjem oz. mačjem hotelu.  

V hospitalu nastanimo živali, ki:

  • okrevajo po različnih kirurških posegih,
  • potrebujejo dolgotrajno zdravljenje,
  • so kritično bolne, 
  • in/ali potrebujejo intenzivno nego.

Spoznajte ekipo

Poleg tega hospitaliziramo tudi živali med zahtevnejšimi diagnostičnimi postopki in onkološke paciente na kemoterapiji. Pacienti so v hospitalu pod 24-urnim nadzorom; za njih poleg hospitalnega veterinarja in tehnika skrbijo tudi študentje višjih letnikov Veterinarske fakultete, ki so pri nas na praksi. Nega in skrb sta prilagojena vsakemu pacientu posebej. 

Vas zanima več o hospitalni oskrbi in obiskih?