O nas

Začetki Klinike za male živali segajo v leto 1960. Takrat se je na Veterinarski fakulteti zaposlil danes že upokojeni prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med., ki je že takrat prepoznal potrebo po ožjih usmeritvah veterinarske stroke. Kot eden od prvih veterinarjev v Sloveniji se je pričel ukvarjati izključno z zdravljenjem psov in mačk

prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med.

(Foto 1: Prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med. in pasji pacient; Foto 2: Prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med. pri delu v ambulanti, v ozadju mag. Bogdan Zdovc, dr. vet. med. (danes BIC Ljubljana))

Kot kasnejši dolgoletni predstojnik Klinike za mesojede na Veterinarski fakulteti je prof. dr. Simčič poskrbel za podmladek, iz katerega izhajajo številni znani slovenski veterinarji, ki se ukvarjajo z zdravljenjem psov in mačk. 

Operacijski poseg nekoč

(Foto 3: Operacijski poseg nekoč; operira prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med., asistira mu dr. Pavo Zaninović, dr. vet. med. (danes Prva K); Foto 4: Prvi stomatološki poseg pri psu v Sloveniji; od leve proti desni stojijo prof. dr. Janoš Butinar, dr. vet. med. (danes Bolnica za živali Postojna), prof. dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med., začetnik Slovenske veterinarske stomatologije (KMŽ), prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med.)

Klinika za mesojede se je leta 1987 združila s Kliniko za kirurgijo in oftalmologijo, katere dolgoletni predstojnik je bil prof. dr. Jože Banič. Tako se je rodila današnja Klinika za kirurgijo in male živali ali na kratko KKMŽ, ki se je leta 2016 preimenovala v Kliniko za male živali (KMŽ).

Današnja ekipa KMŽ šteje 29 doktorjev veterinarske medicine. Od tega je trenutno 9 specialistov medicine psov in mačk pa tudi mednarodnih specialistov posameznih področij medicine malih živali, eno diplomirano inženirko kemijskega inženirstva, 7 veterinarskih tehnikov, eno medicinsko sestro, enega kemijskega tehnika in enega sanitarnega tehnika in magistrico biologije in zaščite narave z nami pa sodelujejo še šest zunanjih sodelavcev, vsi so doktorji veterinarske medicine.

Velik del ekipe veterinarjev in tehnikov KMŽ

(Foto 4: Del velike ekipe KMŽ)

Na KMŽ je poleg našega osnovnega poslanstva – skrbi za zdravje psov in mačk – večina zaposlenih vpeta v izobraževanje na dodiplomski in podiplomski stopnji. Izvajamo program izpopolnjevanja s področja Veterinarska medicina malih živali, programe permanentnega izobraževanja, veterinarje izobražujemo tudi na posameznih oddelkih KMŽ. V letu 2020 smo na KMŽ naredili velik korak naprej v izobraževanju mladih veterinarjev z vpeljavo podiplomskega kliničnega izobraževanja s področja medicine psov in mačk.

Vpeti smo v izvajanje podiplomskega študijskega programa Biomedicina, kot člani programske skupine P4 0053 pa smo vpeti tudi v raziskovalno delo. Naše dejavnost boste bolje spoznali v glavnem navigacijskem meniju zgoraj, s klikom na gumb v navigaciji STORITVE.

Veliko znanja z veseljem delimo tudi z vami na blogu. Vsi podatki (besedila, fotografije in ostale informacije) na spletnih straneh KMŽ so avtorska last KMŽ oziroma njenih sodelavcev (foto: Tanja Plavec, Barbara Lukanc, Aleksandra Domanjko Petrič, Tina Kotnik, Nataša Tozon, Alenka Seliškar). Uporaba vsebine spletne strani KMŽ brez pisnega dovoljenja je prepovedana.

Ste že spoznali naše veterinarje?