Spoznajte naše osebje

Asist. dr. Katerina Tomsič je zaposlena na Kliniki za male živali na oddelku za anesteziologijo in ima naziv asistentke za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali.

Leta 2007 je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Leta 2009 se je vpisala na interdisciplinarni doktorski študij Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in raziskovala učinke injekcijskih in inhalacijskih anestetikov na oksidativni stres pri psih s pridobljenim obolenjem srca. Leta 2017 je pridobila naziv doktorice znanosti z doktorsko disertacijo Vpliv anestezije s propofolom in sevofluranom na oksidativni stres pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke.

Kot študentka veterine je opravljala tehnična dela na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete. Dodatne praktične izkušnje je pridobila s strokovno prakso pri zasebnih veterinarskih ambulantah doma in v tujini. Po diplomi je nadaljevala z volonterskim pripravništvom na Kliniki za kirurgijo in male živali, od leta 2009 je na kliniki redno zaposlena. Njeno klinično delo zajema predvsem področje anesteziologije, ki se prepleta tudi s področji urgentne medicine in nege kritičnih pacientov.

V okviru dežurne službe opravlja ambulantno dejavnost (preventivna cepljenja, klinični pregledi in ambulantno zdravljenje, sprejem in nujna pomoč urgentnim pacientom), oskrbuje hospitalizirane paciente in opravlja osnovne laboratorijske preiskave (preiskave krvi, urina, hitri testi za ugotavljanje kužnih bolezni). V okviru pedagoške dejavnosti sodeluje pri izvajanju Klinične in Strokovne prakse in pri izvajanju vaj iz predmetov Anestezija malih živali na dodiplomskem študiju Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru raziskovalne dejavnosti se njeno delo razširi na pisanje in objavo znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah ter pripravo prispevkov na domačih in tujih konferencah. Je tudi avtorica strokovnih člankov, namenjenih tako strokovnemu osebju, kot tudi lastnikom živali.

Je članica Slovenskega združenja veterinarjev za male živali in Veterinarske zbornice Slovenije. Govori tekoče slovensko, italijansko in angleško.

Znanstveni članki

Več na www.cobiss.si