Spoznajte naše osebje

Alenka Seliškar je diplomirala leta 1993 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je pol leta kasneje tudi zaposlila. Magistrirala je leta 1997, doktorica znanosti s področja veterinarske anesteziologije in intenzivne terapije pa je postala leta 2000. Isto leto je šest mesecev delala na University of Cambridge v Veliki Britaniji, kjer je leto dni kasneje gostovala kot štipendistka Fitzwilliam College.

Je izredna profesorica za področje Veterinarska medicina in nosilka izbirnega predmeta Anestezija, reanimacija in intenzivna terapija na dodiplomskem študiju veterinarstva na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je nosilka predmetov Veterinarska anesteziologija in Sodobne metode v urgentni medicini malih živali na podiplomskem študiju Biomedicina na Univerzi v Ljubljani. Bila je mentorica ali somentorica pri treh doktorskih disertacijah, enem magisteriju znanosti in štirih študentskih raziskovalnih nalogah.

V letih 2012 do 2017 je bila predstojnica Klinike za male živali. Je vodja oddelka za anesteziologijo Klinike za male živali in članica Association of Veterinary Anaesthetists. Od leta 2002 je članica Upravnega odbora Slovenskega združenja veterinarjev za male živali; v letih 2008 do 2010 in 2014 do 2016 je bila predsednica združenja. Od leta 2018 je sodna izvedenka za področje Veterinarstvo, podpodročje Medicina psov in mačk. Je recenzentka v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter soavtorica treh univerzitetnih učbenikov.

Opravlja klinično, pedagoško in raziskovalno delo na področju veterinarske anesteziologije in protibolečinskega zdravljenja psov in mačk. Leta 2019 je sodelovala pri raziskavi, ki je bila uvrščena med dosežke projekta Odlični v znanosti 2019 Agencije za raziskovanje Republike Slovenije.

Članki

Poglavje v knjigi

  • Anestezija laboratorijskih živali. V: Kubale, Valentina (ur.). Poskusne živali v biomedicinskih raziskavah : učbenik za delo s poskusnimi živalmi. 1. izd. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2012, str. 173-185.
  • Anestezija psov in mačk z boleznimi srca. V: Domanjko-Petrič, Aleksandra (ur.). Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2010, str. 103-112.
  • Etiologija, diagnostika in zdravljenje motenj ritma med anestezijo. V: Domanjko-Petrič, Aleksandra (ur.). Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2010, str. 113-131.
  • Osnovna načela premedikacije, sedacije in analgezije. V: Butinar, Janoš, et al. Osnove anestezije malih živali. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 1997, str. 13-36.
  • Intravenski anestetiki. V: Butinar, Janoš, et al. Osnove anestezije malih živali. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 1997, str. 73-86.

Strokovna monografija

Več na: www.cobiss.si