Spoznajte naše osebje

Asist. Zoja Verlič, dr.vet.med.

Zoja Verlič se je po končani gimnaziji Poljane v Ljubljani vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in julija 2023 pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. 
Od 4.letnika študija naprej je delala kot študent tehnik na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, med drugim pa tudi voluntirala na oddelku za slikovno diagnostiko.

Leta 2022 je opravila izmenjavo v okviru Erazmus + v Gentu, Belgija, kjer je 3 mesece pridobivala izkušnje na univerzitetni kliniki s področja interne medicine, nevrologije, ortopedije in anesteziologije malih živali, konjev in prežvekovalcev. Februarja 2023 je 2 meseca opravljala prakso na Danskem, na kliniki za konje, kjer je pridobila izkušnje s področja interne medicine in ortopedije konj.

Leta 2019 in 2023 je poletje preživela v Afriki, kjer je pod mentorstvom izkušenih veterinarjev sodelovala pri veterinarski oskrbi zapuščenih psov in mačk, poleg tega pa sodelovala z veterinarji divjih živali in tako pridobila pomembne izkušnje tudi iz področja splošne medicine prostoživečih vrst afriških živali.
Od septembra 2023 je zaposlena na Kliniki za male živali na Oddelku za onkologijo kot asistentka na področju onkologije malih živali in je poleg kliničnega dela vpletena tudi v pedagoško dejavnost klinike.