Spoznajte naše osebje

Darja Pavlin je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Od leta 2002 je zaposlena na Veterinarski fakulteti, Kliniki za kirurgijo in male živali, sprva kot asistentka za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali, nato pa kot mlada raziskovalka. Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2010 z zagovorom doktorata “Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za IL-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov”. Od leta 2010 dela na Kliniki za kirurgijo in male živali kot specialistka na oddelku za interno medicino. Njene delovne obveznosti zajemajo raziskovalno, pedagoško in strokovno-operativno delo, predvsem na področju onkologije in endokrinologije malih živali.