Spoznajte naše osebje

Prof. dr. Nataša Tozon je diplomirala na Veterinarski fakulteti, Univerze v Ljubljani leta 1991. 1995 je zaključila magistrski študij, 1998 pa doktorski študij, z zagovorom doktorske disertacije z naslovom »Pojavljanje in napredovanje bolezenskih sprememb na ledvicah pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti.

Od leta 2014 je izvoljena redna profesorica za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali – Interna medicina malih živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Od leta 1997 predava infekcijske bolezni in klinično onkologijo pri predmetu Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov, od leta 2007 pa je tudi nosilka izbirnega predmeta Klinična onkologija v veterinarski medicini.

Je članica Programske skupine, ki se ukvarja z raziskavami na področju endokrinega, imunskega in encimskega odziva pri zdravih in bolnih živalih, poleg tega pa sodeluje na več raziskovalnih projektih, predvsem s področja translacijske onkologije in aktualnih kužnih bolezni psov in mačk. Za svoje raziskovalno delo je prejela tudi plaketo Veterinarske fakultete v letu 2016, eden od člankov pa je bil izbran med Odlični v znanosti za leto 2016. Bila je mentorica trem mladim raziskovalkam, mentorica ali somentorica pri petih doktorskih in eni magistrski nalogi, ter sedmih študentskih raziskovalnih nalogah.

Kot vabljeni predavatelj je gostovala na Veterinarski fakulteti v Pisi v Italiji in Veterinarski fakulteti, Univerze v Jeruzalemu v Izraelu. Od leta 2007 predava na podiplomskem študiju Klinična onkologija – Master Oncology na Veterinarski fakulteti v Pisi, Italija. Kot vabljen predavatelj je sodelovala tudi na 1. Svetovnem kongresu s področja elektroporacije.

Je organizator ter član uredniškega in programskega odbora vsakoletne mednarodne delavnice o uporabi ECT in EGT v veterinarski medicini in vabljen predavatelj na podobnih delavnicah, med drugim na Poljskem in v Braziliji.

Kot recenzentka je sodelovala pri številnih strokovnih in znanstvenih revijah: Slovenski veterinarski zbornik (Slovenian Veterinary Resarch), Journal of Small Animal Practics, Current medical chemitry, Veterinary Arhiv Zagreb, Ticks and Tick-Borne Diseases, Ciencia Rural, The Journal of Veterinary Medical Science, Medical & Biological Eng & Computing (MBEC).

Je članica številnih strokovnih združenj: Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ) – članica UO od 2004, predsednica UO 2006-2008, 2010-2012 in 2016-2018, FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations ), WSAVA (World Small Animal Veterinary asssociation ) – članica in od 2006 tudi predstavnica Slovenije pri WSAVA, ESVONC, ESVIM, ISCAID.

Pri svojem kliničnem delu združuje dolgoletne strokovne izkušnje, poleg tega pa v klinično prakso uspešno prenaša znanja z raziskovalnega področja. Tako je ena prvih na svetu v veterinarsko medicino vpeljala nekatere alternativne metode zdravljenja rakastih obolenj, kot sta elektrokemoterapija in gensko posredovana terapija.

Znanstveni članki

Več na: www.cobiss.si