Spoznajte naše osebje

Žiga Žgank se je po končani gimnaziji leta 2008 vpisal na dodiplomski študij na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2014 pridobil naziv doktor veterinarske medicine. Po končani fakulteti se je januarja 2015 zaposlil na Veterinarskem centru Celje, kjer je opravljal delo veterinarja tako v ambulanti za male živali kot na terenu. V želji po izključnem delu v ambulanti za male živali se je oktobra 2015 zaposlil v Zasebnem veterinarskem centru Lipej-Šerbec v Krškem, oktobra 2018 pa se je pridružil ekipi veterinarjev v Veterinarskem centru Pika v Mariboru.

Od novembra 2019 je zaposlen na Kliniki za male živali na oddelku za kirurgijo, kjer je zaposlen kot asistent na področju kirurgije malih živali in je poleg kliničnega dela vpleten tudi v pedagoško dejavnost klinike.

Redno se udeležuje izobraževanj v Sloveniji in tujini.