Spoznajte naše osebje

Vladimira Erjavec je leta 1999 diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po enoletnem pripravništvu na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete je pod mentorstvom prof. dr. Zlatka Pavlice nadaljevala z multidisciplinarnim podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi v Ljubljani. Magistrirala je leta 2003, istega leta pa je pod mentorstvom prof. dr. Milana Petelina in prof. dr. Zlatka Pavlice nadaljevala z doktorskim študijem, ki ga je uspešno zaključila leta 2008.

Svoje znanje s področja stomatologije je nadgrajevala na Univerzi v Kaliforniji, Davis, v Angliji in na Švedskem. Leta 2005 je v Luksemburgu zaključila specialistično izobraževanje s področja stomatologije in oralne kirurgije.

Vladimira Erjavec je vse do zaključka doktorata delovala kot veterinarka na Kliniki za male živali, na enoti za Stomatologijo in oralno kirurgijo. Po doktoratu pa je svoje delovno področje razširila tudi na kirurgijo malih živali. Pod mentorstvom priznanega kirurga prof. Dupreja je nadaljevala z izpopolnjevanjem na področju kirurgije mehkih tkiv. Leta 2020 je končala specialistično izobraževanje s področja kirurgije mehkih tkiv malih živali ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) in leta 2021 pridobila certifikat iz kirurgije mehkih tkiv na Univerzi v Luksemburgu. V zadnjih letih se je usposabljala tudi na priznanih kirurških centrih v tujini, več mesecev se je s področja kirurgije mehkih tkiv usposabljala na Veterinarski fakulteti na Dunaju, specialistični veterinarski kliniki Aura Veterinary (prej Fitzpatrick Referrals) ter na Veterinarski fakulteti Zagrebu, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani pa je 10 let vodila podenoto kirurgije.

Trenutno je izredna profesorica na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. V zadnjem času se poglobljeno ukvarja z zdravstveno problematiko psov brahicefaličnih pasem. Iz tega področja sta bili opravljeni 2 Prešernovi nalogi in uspešno zaključena 2 projekta Po kreativni poti do znanja, v okviru katerih je bila posneta tudi televizijska oddaja za RTV Slovenija in izdan učbenik za študente z nalsovom Lep, lepši, bolan, Zdravstvene težave in zdravljenje psov brahicefaličnih pasem. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter predavateljica in učiteljica. Poleg kliničnega dela se ukvarja s poučevanjem kirurgije malih živali.

Prizadeva si, da bi izobraževanja s področja kirurgije postala bolj dostopna tudi veterinarjem v praksi in tistim, ki bi si želeli poglobljenega podiplomskega izobraževanja, zato organizira številna izobraževanja s tega področja.