Spoznajte naše osebje

Alenka Nemec Svete je leta 1995 diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in tako pridobila naziv univerzitetne diplomirane inženirke kemijskega inženirstva. Februarja leta 1996 se je kot pripravnica zaposlila na Inštitutu za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

V času pripravništva se je usposabljala v Centralnem kliničnem laboratoriju Klinike za prežvekovalce (Veterinarska fakulteta v Ljubljani), v diagnostičnih laboratorijih takratnega Inštituta za gerontologijo (Interna klinika Trnovo, Klinični center) in diagnostičnih laboratorijih Zdravstvenega doma Bežigrad. Kot mlada raziskovalka je leta 1996 nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

V okviru doktorske disertacije, katero je opravljala pod mentorstvom prof. dr. Marinke Drobnič Košorok in prof. dr. Boruta Štruklja, se je od septembra 2001 do marca 2002 usposabljala na Veterinarski fakulteti v Utrechtu na Nizozemskem. Tam je opravila del raziskovalnega dela za potrebe doktorske disertacije. Doktorica farmacevtskih znanosti je postala leta 2003.

Alenka Nemec Svete je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo od oktobra leta 1996 do aprila 1999, obenem pa je delala na postavitvi in razvoju Diagnostičnega laboratorija na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani.

Od maja 1999 je zaposlena v Diagnostičnem laboratoriju Klinike za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, kjer opravlja tudi raziskovalno v okviru programske skupine P4-0056. Leta 2000 se je usposabljala v diagnostičnem laboratoriju Veterinarske fakultete v Cambridgeu (“The Queen’s Veterinary School Hospital”,Velika Britanija), leta 2000 in 2004 pa v diagnostičnem laboratoriju Veterinarske fakultete Utrechtu (Nizozemska).

V zadnjih desetih letih se v okviru raziskovalnega dela, v sodelovanju z veterinarji, ukvarja predvsem s proučevanjem oksidativnega stresa pri zdravih in bolnih živalih. Je vodja kakovosti na Kliniki za kirurgijo in male živali ter članica Komisije za zagotavljanje kakovosti in notranja presojevalka sistema kakovosti na Veterinarski fakulteti.

Alenka Nemec Svete je od novembra 2014 izredna profesorica za področje Veterinarska biokemija na Veterinarski fakulteti. Je mentorica in somentorica raziskovalnih nalog za Prešernovo nagrado, ki jih izvajajo študenti Veterinarske fakultete. Je tudi mentorica in somentorica študentom podiplomskega študija biomedicine na Univerzi v Ljubljani ter avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Je soavtorica univerzitetnega učbenika (Alenka Nemec Svete, Robert Frangež: Klinična biokemija v veterinarski medicini). Je tudi članica Slovenskega biokemijskega društva in Slovenskega združenja za klinično kemijo.