Spoznajte naše osebje

Asist. dr. Martina Krofič Žel, dr. vet. med. je Veterinarsko fakulteto v Ljubljani končala leta 2007. Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete je najprej devet mesecev opravljala volontersko pripravništvo, nato se je leta 2008 zaposlila v Ambulanti za male živali v Slovenji vasi. Od leta 2009 je zaposlena na Kliniki za male živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Leta 2015 je zaključila doktorski študij biomedicine z zagovorom doktorske disertacije Vpliv vitamina E na oksidativni stres in potek kronične ledvične odpovedi pri mačkah.

Pod mentorstvom prof. dr. Alenke Nemec Svete in prof. dr. Nataše Tozon je tekom doktorskega študija poglobljeno raziskovala vlogo oksidativnega stresa pri kronični bolezni ledvic pri mačkah.

Na Kliniki za male živali se ukvarja z endoskopsko in slikovno diagnostiko ter interno medici-no psov in mačk. Od leta 2018 je vključena v pedagoški proces klinike kot asistentka pri predmetu Osnove rentgenologije in fizikalne terapije.

Področje njenega raziskovalnega dela zajema kronično odpoved ledvic pri mačkah. Je avtorica znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah ter prispevkov na domačih in tujih konferencah. Je tudi avtorica strokovnih člankov, namenjenih tako strokovnemu osebju, kot tudi lastnikom živali.

Je redna udeleženka strokovnih izpopolnjevanj in kongresov doma in v tujini, ki se jih udeležuje tako v vlogi slušateljice, kot tudi predavateljice.

Več na cobiss.si.