Spoznajte naše osebje

luka šparaš

Luka Šparaš je diplomiral na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani decembra 2020. Tekom študija je opravljal volontersko delo na oddelku za kirurgijo Klinike za male živali, Veterinarske fakultete ter delo študenta tehnika.

Pod mentorstvom doc. dr. Vladimire Erjavec in prof. dr. Alenke Nemec Svete, je skupaj z Rebeko Turk, dr. vet. med opravil raziskovalno nalogo za Prešernovo nagrado, z naslovom Parametri hemostaze pri psih z brahicefaličnim sindromom pred in po kirurškem posegu.

Sodeloval je pri dveh interdisciplinarnih projektih (PKP – Po kreativni poti do znanja) in tako pri nastanku Priročnika za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem.

V okviru študijskih izmenjav ERASMUS se je praktično usposabljal na kliniki Fitzpatrick Referalls, v Angliji ter na Tierklinik Hofheim, v Nemčiji. Tam je po zaključenem študiju opravil tudi enoletni program kliničnega usposabljanja (small animal rotating internship), kjer se je izobraževal na različnih področjih veterinarske medicine.

Z letom 2023 bo pod mentorstvom doc. dr. Ane Nemec pričel s specializacijo s področja veterinarske stomatologije po alternativnem programu Evropskega kolegija za veterinarsko stomatologijo (EVDC).