Spoznajte naše osebje

Dr. Barbara Verk je bila rojena leta 1984 v Ljubljani. Po končani gimnaziji Ledina v Ljubljani, se je vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in leta 2011 diplomirala ter pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Leta 2011 se je vpisala na Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in pod mentorstvom prof. dr. Aleksandre Domanjko Petrič in somentorstvom prof. dr. Alenke Nemec Svete raziskovala oksidativni stres in pokazatelje vnetja pri psih s popuščanjem srca.

Aprila, leta 2018, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pokazatelji oksidativnega stresa in vnetja pri spontanih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in pridobila znanstveni naziv doktorica znanosti. V času absolventskega staža je naredila raziskovalno nalogo za Prešernovo priznanje z naslovom »Antioksidantni status in plazemski nivo koencima Q10 pri različnih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju veterinarske kardiologije.

Kot študentka je opravljala delo veterinarskega tehnika na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ter opravila strokovno prakso na zasebni veterinarski ambulanti v Ljubljani.

Na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani dela kot zunanja sodelavka v okviru 24-urne dežurne službe in na področju ultrazvočne diagnostike. Redno se udeležuje strokovnih izobraževanj veterinarjev v Sloveniji in tujini, s področij zdravstvenega varstva malih živali.

Znanstveni članki

Več na www.cobiss.si