Spoznajte naše osebje

Ksenija Praper je bila 1965 rojena v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo je obiskovala v Dravogradu in gimnazijo na Ravnah na Koroškem. Na študij veterine jo je gnala velika ljubezen do konj. Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1991. Zadnji dve leti študija je opravljala delo veterinarskega tehnika na Kliniki za kirurgijo in male živali in po končanem študiju in diplomi tam opravljala tudi pripravništvo.  

Po končanem pripravništvu je nekaj časa opravljala priložnostno delo veterinarja tudi v ambulanti za male živali Veterinarske postaje Ljubljana in kasneje od 1997-2005 tudi v svoji Veterinarski ambulanti v Sežani. Ves čas je bilo njeno delo usmerjeno na področje malih živali. Zaradi lažje organizacije dela, družinskega življenja ter skrbi za otroke, se je leta 2005 pridružila kolegom v Veterinarski ambulanti Koper, kjer je še vedno zaposlena in deluje predvsem na  področju interne medicine, laboratorijske diagnostike in kirurgije mehkih tkiv.

Ves čas svojega dela v tradicionalni veterinarski medicini, se Ksenija Praper udeležuje dodatnih izobraževanj s tega področja, in tovrstno pridobljena znanja uspešno uporablja pri svojem vsakdanjem delu. 

Ker pa je pri svojem delu nenehno iskala nove izzive in imela željo svoje znanje razširiti tudi na nekonvencionalne veje dela z živalmi, se je leta 2013 odločila za študij kiropraktike za živali v ZDA. Septembra 2013 je na šoli Options for Animals College of Animal Chiropractic v Kansasu diplomirala in od takrat tudi uspešno izvaja kiropraktiko na velikih in malih živalih.

Options for Animals College of Animal Chiropractic je ena od štirih tovrstnih šol v svetu, katerih program nadzirata AVCA (American Veterinary Chiropractic Associations) in IVCA (International Veterinary Chiropractic Association), kakor tudi vsa dodatna izobraževanja s področja kiropraktike.