Članki

Kakovost življenja živali z onkološkimi boleznimi

Nina Milevoj, 21. avgusta, 2020

En izmed najpomembnejših vidikov zdravljenja v veterinarski onkologiji je zagotavljanje dobre kakovosti življenja živali, tako med zdravljenjem kot po njegovem zaključku. Ker je vrednotenje kakovosti življenja pri živalih precej bolj zahtevno kot v humani medicini, ima pri oceni glavno vlogo lastnik zdravljenih živali.

Elektrokemoterapija (ECT) je lokalna metoda zdravljenja tumorjev, ki jo na Kliniki za male živali že dve desetletji uspešno uporabljamo pri zdravljenju določenih vrst tumorjev psov in mačk. V določenih primerih zdravljenju dodajamo genski elektroprenos interlevkina 12 (IL-12 GET), ki okrepi sistemski protitumorski odziv. Terapijo izvajamo v okviru klinične študije v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana.

V letošnjem letu smo v reviji Veterinary Medicine and Science objavili članek, v katerem smo predstavili oceno kakovosti življenja s strani lastnikov psov, zdravljenih z ECT in/ali IL-12 GET. V raziskavo smo vključili 44 psov z različnimi vrstami tumorjev in njihovim lastnikom po zaključenem zdravljenju v reševanje ponudili Vprašalnik o kakovosti življenja zdravljenih živali in Kratki test za lastnike živali, katerega namen je bil ocena samega vprašalnika. Ugotovili smo, da je večina lastnikov ocenila kakovost življenja svojih psov bolje kot pred začetkom zdravljenja. Nekoliko slabše so kakovost življenja ocenili lastniki psov, katerih zdravljenje je vključevalo kirurški poseg in tisti, katerih psi so imeli večje tumorje. Prav tako je bila ocena kakovosti življenja slabša pri psih s tumorji ustne votline in tistimi, ki so se na zdravljenje odzvali slabše. Večina lastnikov (86,4 %) bi se za zdravljenje odločila ponovno.

Z rezultati raziskave smo potrdili, da poleg učinkovitosti zdravljenja ECT in/ali IL-12 GET zagotavljata kakovostno življenje zdravljenih psov, povratne informacije pa nam bodo v pomoč in zagon pri nadaljnjem zdravljenju naših onkoloških pacientov.

Celoten članek je prosto dostopen na povezavi: Health‐related quality of life in dogs treated with electrochemotherapy and/or interleukin‐12 gene electrotransfer.

Nadaljujte z branjem