Članki

Matične celice v onkologiji

Katerina Tomsič, 21. avgusta, 2019

Zdravljenje tumorjev vsako leto z vsako opravljeno raziskavo močno napreduje. Poleg kemoterapije, obsevanja in kirurškega zdravljenja se preizkušajo tudi terapije z matičnimi celicami.

Matične celice so edinstvena populacija celic, ki je sposobna neštevnega samopomnoževanja

Iz ene same celice se lahko razvije celotna populacija celic, ki so sposobne preoblikovanja (diferenciacije) v različna tkiva. Iz embrionalne matične celice se lahko razvijejo vse celice tkiva. Somatske matične celice najdemo v tkivih odraslih in se delijo v nevronske, mezenhimske, hematopoetske, epitelijske in druge tipe. Matične celice imajo zaradi svoje zmožnosti diferenciacije in samoobnove tkiv tudi sposobnost zaviranja imunskega sistema (imunosupresija), prehajanje iz enega področja na drugo (migracija) ter delujejo protitumorsko.

Domnevajo, da ima tudi tumorsko tkivo svojo populacijo matičnih celic. To so rakave matične celice, ki sodelujejo pri razvoju novotvorb ter njihovi obnovi in napredovanju bolezni. Ob terapiji se velikost tumorja zmanjša, vendar se zaradi teh celic ponovno obnovi ali pa zaseva iz mesta primarnega tumorja na drugo mesto v telesu. Teoretično bi lahko z identifikacijo teh celic in njihovim uničenjem odpravili raka, vendar je te celice težko prepoznati, saj ne poznamo enotnih specifičnih markerjev, ki bi jih imele na površini. Protitumorska sredstva jih zato težko zaznajo in uničijo, večinoma so torej “skrite”.

Matične celice lahko sodelujejo pri delovanju zdravila in pri prenosu na mesto tumorja tako virusa, ki uniči rakave celice kot snovi, ki zavirajo rast celic. Imajo sposobnost prepoznati tumorske matične celice, lahko zavrejo njihov razvoj, preprečujejo zasevanje ter zmanjšajo vnetje in odmiranje okolnega tkiva. Uporabljajo jih kot pomoč pri obnovi prizadetih celic in tkiv med kemoterapijo in obsevanjem ter po kirurškem zdravljenju novotvorb. Krvotvorne matične celice na primer pomagajo pri obnovi kostnega mozga in krvnih celic. Matične celice se uporabljajo tudi pri proučevanju delovanja nekaterih snovi na tumorske celice in celice zdravih tkiv.

Kljub temu, da je še veliko neznanega, tehnologije zdravljenja z matičnimi celicami odpirajo nove možnosti v boju proti raku tako pri ljudeh, kot tudi pri živalih.

Vir: Katarina Uršič: Matične celice v onkologiji. Seminarska naloga pri izbirnem predmetu Klinična onkologija v veterinarski medicini. Ljubljana, 2018. (PDF ↓)

Avtorji: Katarina Uršič, študentka veterine
in mentorica Prof. dr. Nataša Tozon, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, predstojnica

Nadaljujte z branjem