Novice

Nina Milevoj je postala doktorica znanosti

KMŽ, 6. januarja, 2021

Dne 30.11.2020 je mlada raziskovalka, Nina Milevoj, dr. vet. med. s Klinike za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani z odliko zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vrednotenje postopkov elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za pasji interlevkin-12 pri zdravljenju spontanih kožnih in oralnih tumorjev pri psih preko video konferenčnega klica.

O Nini in njenem delu piše njena mentorica, prof. dr. Nataša Tozon

Nina se je na podiplomski doktorski študij Biomedicina vpisala leta 2016. Na najinem prvem razgovoru je bila tik pred diplomo in zelo sem stiskala pesti, da bi ji uspelo. Spoznala sem jo že med dodiplomskim študijem pri izbirnem predmetu Klinična onkologija v veterinarski medicini. In čeprav je še vedno tiha kot takrat, sem si jo zapomnila po zanesljivo najboljši predstavitvi seminarske naloge izmed prav vseh študentov, ki so do sedaj izbrali omenjeni predmet. Predanost kliničnemu in raziskovalnemu delu se zdi, da je za Nino način življenja. Pogosto sem pomislila, da je preobremenjena, da moram namesto nje odreči kakšno dodatno nalogo, saj Nina tega preprosto ne zna. Prezadovoljna sem, da smo Nino lahko zadržali in prepričana sem, da je pred njo uspešna poklicna pot. Ni naključje, da se je Nine prijel najbolj poveden nadimek “Milimol”.

In Nina, vse dobro na tvoji ne le poklicni poti.

Nataša Tozon

V sklopu doktorske disertacije je bilo opravljenih več raziskav. Z raziskavo farmakokinetike bleomicina pri psih je bilo potrjeno, da je protokol zdravljenja (časovno okno za dovajanje električnih pulzov in odmerek zdravila pri elektrokemoterapiji – EKT) primeren. Preverjeno je bilo, ali lahko izbrane populacije imunskih celic v krvi in/ali izražanje določenih molekul (PD-1 in PD-L1) v tumorjih uporabimo kot napovedne dejavnike pri zdravljenju z EKT in genskim elektroprenosom plazmida z zapisom za interlekvin-12 (GEP IL-12). Pomemben del raziskave pa je predstavljal tudi vprašalnik o kakovosti življenja psov po zdravljenju z EKT in/ali GEP IL-12. Rezultati doktorske disertacije so bili objavljeni v dveh člankih in so pomembni tako za nadaljnje uspešno zdravljenje psov s kombinacijo EKT in GEP kot za prenos novo pridobljenega znanja v humano onkologijo.

Nadaljujte z branjem