Novice

Srečno in zdravo leto 2021

Nataša Tozon, 24. decembra, 2020

Spoštovani!

Tudi v iztekajočem letu smo morali kljub novim sodelavcem, pošteno zavihati rokave.

Za nenehno poučevanje se moram osebno zahvaliti vsem sodelavcem, ki sodelujejo v poslanstvu izobraževanja študentov veterinarske medicine. Prepričani smo, da našim in gostujočim tujim študentom lahko le z najboljšim strokovnim delom nudimo prepotrebno nabiranje praktičnih kliničnih izkušenj, ki so temelj dobre klinične prakse in osnova za njihov neposreden vstop na poklicno pot. Mladim kolegom poskušamo poleg strokovnih znanj prenesti tudi osebne izkušnje in veščine, ki jih ta poklic zahteva. Biti veterinar je tudi osebnostni izziv.

V iztekajočem letu smo na KMŽ kljub izrednim razmeram obravnavali 15.928 pacientov, kar je le slabih 400 manj kot v enakem obdobju lani. Opravili smo preko 80.000 različnih posegov. Opravljenih je bilo preko 1500 posegov v splošni anesteziji, preko 200 računalniških tomografij, kar je primerljivo z lanskim letom , preko 1700 ultrazvočnih preiskav in približno 1700 rentgenskih preiskav in 350 preiskav z zobnim rentgenom. Hospitalno smo zdravili skoraj 800 pacientov. V kliničnem laboratoriju, ki od konca leta 2018 deluje med delovniki do 18.00 ure, smo opravili 51.074 preiskav (11% več kot v lanskem letu) na 14.214 vzorcih, kar pomeni 3,2% več vzorcev s primerljivim lanskim obdobjem. Z namenom celostne obravnave pacientov smo letos odprli tudi protibolečinsko ambulanto, ki jo vodi izr. prof. dr. Alenka Seliškar.

Naša strokovna ekipa šteje 27 redno in 7 pogodbeno zaposlenih doktorjev veterinarske medicine in kolegico univ. ing. kem. inženirstva, ki je vodja kliničnega laboratorija. Med zaposlenimi sta 2 mlada raziskovalca, saj je svoj doktorski študij v letošnjem letu z odliko zaključila dr. Nina Milevoj, dr. vet. med., ki bo svoje delo nadaljevala na KMŽ v okviru temeljnega raziskovalnega projekta. Še vedno nam pri delu pomagata nepogrešljivi ekipi 11 veterinarskih tehnikov in bolj ali manj stalna ekipa izjemnih študentov – tehnikov. Z nami se v praktičnih vrlinah urijo študentje zadnjega, 6. letnika, ki na vsakem od oddelkov klinike preživijo več tednov prakse. Njihova pomoč pri kliničnem delu je tako v obojestransko zadovoljstvo. Še vedno narašča tudi povpraševanje za izmenjave študentov iz tujine, vendar so zaradi epidemiološke situacije vsa gostovanja trenutno ustavljena. Verjamemo, da bo večina gostovanj tako prenesenih v naslednje koledarsko leto ali na »post-koronski« čas, kadarkoli že bo. V letošnjem letu smo kljub temu lahko na mednarodnih praktičnih izmenjavah sprejeli 3 tuje študente in 2 učitelja. Poleg njih se je dodatno izobraževala ena kolegica, dr. vet. med., na področju stomatologije, ultrazvočne diagnostike, kardiologije in klinične onkologije. V program podiplomskega izobraževanja, ki prinaša naziv specialist medicine psov in mačk na nacionalni ravni, sta vključena dva kolega veterinarja.

Leto 2020 ocenjujemo tudi kot izjemno uspešno raziskovalno leto, saj smo uspeli objaviti izjemno število znanstvenih člankov, še posebej veseli pa smo pridobitve financiranja temeljnega raziskovalnega projekta »Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12« (nosilec prof. dr. Nataša Tozon). Poleg tega načtrujemo in sodelujemo v več projektih. Verjamemo, da se bodo naši res številni raziskovalni plani uresničili v največji možni meri.

Z oktobrom smo prvič pričeli s projektom enoletnih usposabljanj mladih veterinarjev za mednarodno specializacijo. Takšna usmerjena usposabljanja (angl. internship) so (predvsem na Zahodnoevropskih in Ameriških veterinarskih fakultetah) že dolgo uveljavljena in pogoj za prijavo na mednarodne specializacije z različnih področij veterinarske medicine. Tovrstna klinična usposabljanja postajajo tudi ena od zahtev pri akreditaciji veterinarskih fakultet s strani European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), predvsem pa nam omogočajo usmerjen razvoj mladega specializiranega kadra.

Kljub negotovim časom smo v letošnjem letu uspeli obnoviti še nekaj dotrajane opreme in smo končno pred težko pričakovano obnovo kirurškega bloka. Glede na predvideno novogradnjo Veterinarske fakultete smo se odločili za skromnejši poseg, v upanju, da nove prostore dočakamo v najkrajšem možnem času. Zaposleni skupaj z našimi študenti smo optimisti in upamo, da še posebej po izkušnji zdravstvene krize kot je trenutna, odločevalci prepoznavajo tudi našo stroko kot pomemben del družbeno pomembnih dejavnosti. Naše delo ni niti za trenutek zastalo, saj nas obvezujejo zakoni o zaščiti in skrbi za dobrobit živali in ljudi. Prav zato menimo, da si zaposleni in študentje zaslužimo primerne pogoje dela.

Če kdaj, potem smo v tem izjemnem letu dokazali, da znamo in zmoremo. Za naše študente smo se trudili pripraviti kar se da zanimivo poučevanje na daljavo. Klinično delo smo organizirali sistematično, predvsem pa z namenom zaščite strank in zaposlenih ter v dobro naših pacientov. Ker smo z ukrepi uspeli ohraniti skoraj neokužen kolektiv, našim pacientom lahko omogočamo popolno oskrbo. Še bolje smo se organizirali na področju vseživljenjskega izobraževanja, ki je brezplačno dostopno za vse veterinarje v Sloveniji. Ob torkih zjutraj namreč pripravljamo spletni krožek, na katerem predstavljamo raznolike in predvsem za klinično delo pomembne aktualne znanstvene in strokovne članke.

Danes vemo, da nas še tako nepredvidena kriza ne more »zlomiti« in da bomo za vas in vaše-naše živalske družinske člane vedno poskrbeli po naših najboljših močeh. Zavedamo se, da so prav naše družne živalce za nekoga celo edina družba v teh dolgih in neprijaznih zimskih dneh.

V imenu kolektiva KMŽ vam želim, da bi iztekajoče leto preživeli mirno in se v novo leto zbudili zdravi, nasmejani in hvaležni za vsako drobtinico dobrega. Srečno 2021!

Predstojnica KMŽ
Prof. dr. Nataša Tozon

Nadaljujte z branjem