Podiplomska izobraževanja
Blog

Podiplomska izobraževanja za veterinarje na Kliniki za male živali

KMŽ, 19. septembra, 2023

Na Kliniki za male živali ponujamo različna podiplomska izobraževanja za veterinarje (moška slovnična oblika se uporablja za moške in ženske) in jih tudi prilagajmo potrebam in željam posameznika. Zavedamo se, da je v sodobni veterinarski medicini nenehno izpopolnjevanje svojega znanja nujen pogoj, da lahko svojim pacientom ponujamo najoptimalnejšo veterinarsko oskrbo.

Program izpopolnjevanja s področja Veterinarska medicina malih živali

Program je namenjen veterinarjem, ki so vpeti v klinično delo na področju medicine psov in mačk in imajo vsaj tri leta kliničnih izkušenj. Sestavljen je iz več modulov, ki se opravljajo do 5 let, in se zaključijo z izpitom. Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS). Cilj izobraževanja je pridobitev poglobljenih zlasti praktičnih znanj iz diagnostike, zdravljenja in preprečevanja bolezni psov in mačk.

Več o programu je zapisano na spletni strani Veterinarske fakultete, na sledeči povezavi: https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/veterinarska-medicina-malih-zivali

Permanentno izobraževanje

Predavatelji s Klinike za male živali se vsako leto vključujemo v program permanentnega izobraževanja, ki je ovrednoteno s točkami Veterinarske Zbornice Slovenije iz naslova strokovnega izpopolnjevanja Izobraževanja so teoretična v obliki (tudi spletnih) predavanj, ki obravnavajo aktualne tematike na področju veterine. Predavatelji so zaposleni strokovnjaki in predavatelji Veterinarske fakultete. Program permanentnega izobraževanja vodi Center za permanentno izobraževanje Veterinarske fakultete.

Program in dodatne informacije najdete na sledeči povezavi: https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/permanentno-izobrazevanje

Podiplomsko klinično izobraževanje na Kliniki za male živali

Glavni cilj programa je usposobiti mlade veterinarje za odlično delo v praksi s področja medicine psov in mačk in možnost prijave na t.i. “specialni internship” ali mednarodno specializacijo (t.i. “residency”). Po uspešno opravljenem izobraževanju Veterinarska fakulteta izda potrdilo v angleščini o opravljenem usposabljanju. V enoletnem izobraževanju kandidat, ki je redno zaposlen na Veterinarski fakulteti, kroži čez številne oddelke Klinike za male živali (če opravlja splošno izobraževanje, t.i. »rotating internship«) ali se posveča predvsem slikovni diagnostiki (če opravlja specialni internship na slikovni diagnostiki). Izobraževanje vključuje tudi enomesečno usposabljanje na uglednih inštitucijah v tujini. Tako med delom pod nadzorom izkušenih mentorjev-veterinarjev pridobi znanja s področij interne medicine, bolnišnične nege, slikovne diagnostike, anesteziologije, kirurgije in stomatologije. Splošni program se pričenja vsako leto načeloma novembra. Prijave pošljite na ana.nemec@vf.uni-lj.si v mesecu oktobru. Specialni program na slikovni diagnostiki pa se pričenja načeloma junija. Prijave pošljite na aleksandra.domanjkopetric@vf.uni-lj.si v mesecu aprilu.

Več o splošnem programu najdete na sledeči povezavi: https://www.kmz.si/novice/podiplomsko-klinicno-izobrazevanje-na-kmz/

Journal club

Vsak torek zjutraj ob 7. uri preko ZOOM-a potekajo “journal club-i”. Družimo se ob kratkih (do 30 minut) predstavitvah, kjer večinoma spremljamo nove znanstvene raziskave in dosežke na področju veterinarske medicine. Journal club je odprt za vse veterinarje in veterinarske tehnike – če bi se radi vpisali na našo e-poštno listo, pišite na ana.nemec@vf.uni-lj.si in vsak petek vas bo v e-predalu čakalo vabilo na torkovo srečanje. Od oktobra 2023 naprej naš “v živo” Journal club Veterinarska Zbornica Slovenije tudi ovrednoti s točkami iz naslova strokovnega izpopolnjevanja. V kolikor se ne morete udeležiti predavanj v živo, jim lahko sledite tudi na Podkastu Veterinarske fakultete.

Izobraževanje na posameznih oddelkih KMŽ

Na vseh oddelkih Klinike za male živali veterinarjem ponujamo tudi individualna izobraževanja v obsegu 1 dne do 4 tednov. Ta čas veterinar na izobraževanju sodeluje pri obravnavi pacientov na specifičnem oddelku ter se lahko vključuje tudi v druge klinične in ne-klinične oblike izobraževanja, ki potekajo v času njegovega obiska. Po opravljenem izobraževanju na željo posameznika Veterinarska fakulteta izda potrdilo o opravljenem izobraževanju. Za izobraževanje pa se lahko posamično tudi zaprosi za ovrednotenje s točkami Veterinarske Zbornice Slovenije iz naslova strokovnega izpopolnjevanja. Za možne termine in pogoje izobraževanja nam pišite na info@kmz.si in vašo prošnjo bomo posredovali na izbrani oddelek.

Nadaljujte z branjem