Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja

Ali je anestezija nevarna?

KMŽ, 27. avgusta, 2014

V anesteziji velja pravilo »Ni varnih anestetikov niti ni varnih anestezijskih tehnik, so samo varni anestezisti«, kar pomeni, da lahko vsak anestetik ali anestezijska tehnika povzročita hude zaplete, ki se končajo tudi s poginom živali, če jih uporabi oseba, ki nima ustreznega znanja s področja veterinarske anesteziologije. Anestezijske tehnike se močno razlikujejo med seboj in prav gotovo ni primerno uporabiti enak anestezijski protokol pri mladi, zdravi živali (npr. leto dni stara psica, ki prihaja na elektivno ovariektomijo – sterilizacijo) ali živali, katere splošno stanje je močno prizadeto (npr. pes s sindromom razširitve in zasuka želodca – med lastniki psov bolj poznan kot torzija želodca). Poleg pravilne izbire anestezijskega protokola je zelo pomemben tudi nivo monitoriranja med anestezijo, saj se žal še vedno dogaja, da se živali med posegom nadzorujejo v premajhnem obsegu ali pa jih nadzoruje osebje s prešibkim znanjem anestezije. Prav tako je zelo pomembna oskrba živali po anesteziji, kar vključuje protibolečinsko in tekočinsko terapijo, zgodnje hranjenje po posegu, ustrezno ogrevan prostor in udobno ležišče ter skrb za odvajanje blata in vode, če živali niso sposobne samostojno odvajati. Tudi prehitro odpuščanje v domačo oskrbo po anesteziji je škodljivo. Vsaka žival mora biti ob odpustu v domačo oskrbo popolnoma budna, sposobna sama hoditi brez opotekanja in zauživati hrano in vodo. Če tega ni sposobna, mora ostati pod budnim nadzorom veterinarja, saj bo le-ta dovolj zgodaj opazil morebitne zgodnje poanaestezijske/pooperacijske zaplete in ustrezno ukrepal. Opozoriti velja tudi, da se psi in mačke po anesteziji težje prilagajajo visoki zunanji temperaturi in prevoz živali, ki je bila anestezirana pred nekaj urami, v pregretem avtomobilu brez klimatske naprave lahko poleti že v zelo kratkem času, to je 5 do 10 minut, povzroči hipertermijo ali toplotni udar, v skrajnem primeru tudi pogin psa.

Torej, strah pred anestezijo je prav gotovo vsaj deloma upravičen, saj je anestezija poseg v telo, ki lahko zaradi veterinarjevega pomanjkljivega znanja anestezije pusti pri živali začasne ali trajne posledice. Zato mora vsak veterinar sam pri sebi odgovorno presoditi, ali sta usposobljenost osebja in opremljenost klinike takšni, da omogočata varno opravljanje posegov v anesteziji.
Nadaljujte z branjem