Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja

Kemoterapija: je to eno samo trpljenje?

KMŽ, 26. avgusta, 2014

Kemoterapija je še vedno edino sistemsko zdravljenje neoplastičnih obolenj, kar pomeni, da je pri večini pacientov s sistemskimi neoplastičnimi obolenji (npr. maligni limfom, levkemije) in napredovalimi malignimi obolenji (zasevki v bezgavkah in/ali drugih organskih sistemih) edini možni način »ubijanja« tumorskih celic in pomoč organizmu v borbi proti raku.

Pri kemoterapiji se uporabljajo zdravila z zelo različnim delovanjem, pa tudi različnimi neželenimi učinki. Ob predlogu zdravljenja s kemoterapevtiki ali citostatiki, vam doktor veterinarske medicine praviloma predstavi način dajanja zdravil, trajanje zdravljenja, pričakovane rezultate in seveda tudi pričakovane ali možne neželene učinke. Z razvojem stroke in kliničnimi izkušnjami lahko številne neželene učinke tudi preprečimo ali vsaj zmanjšamo intenzivnost njihovega izražanja, ob enakem uspehu zdravljenja. V primeru nepredvidenega ali neuspešnega poteka je seveda kemoterapijo mogoče vedno tudi prekiniti. Poleg uspešnega zdravljenja ali preprečevanja napredovanja obolenja, je najpomembnejša kakovost življenja našega pacienta in na nek način tudi njegovega lastnika.
Načeloma velja, da se najbolj bojimo tistega, česar ne poznamo!
Nadaljujte z branjem