Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja

Moj pes/maček ima tumor, ali mu lahko pomagate?

KMŽ, 26. avgusta, 2014

Tumorsko (sinonimi rakasto, neoplastično, onkološko) obolenje nima enoznačnega pomena. Tako kot v humani medicini, so tudi v veterinarski medicini tovrstna obolenja številna in se močno razlikujejo predvsem po mestu nastanka, biološkem obnašanju in morebitnem napredovanju, kot tudi načinu zdravljenja. Glede mesta nastanka mislimo predvsem na različne organske sisteme, kjer se tumorji razvijejo. Glede biološkega obnašanja razlikujemo benigne tumorje, ki po nastanku sicer rastejo, vendar je njihova rast praviloma omejena na primarno mesto nastanka in pripadajoča ali okolna tkiva, in maligne tumorje, ki se s primarnega mesta nastanka preko limfnih in krvnih poti širijo v bezgavke in/ali oddaljene organe, kjer tvorijo tako imenovane metastaze ali zasevke. Proces sam imenujemo metastaziranje ali zasevanje. Maligni tumorji lahko napredujejo hitro ali počasi, pri čemer govorimo o zgodnjem ali poznem metastaziranju. Za večino znanih tumorjev, še posebej tistih, ki se pojavljajo pogosteje, je njihovo biološko obnašanje in s tem tudi hitrost ter način napredovanja  relativno dobro poznan. Glede na mesto nastanka, razširjenost tumorja in predvideno odzivnost na različne načine zdravljenja, se po pravilih stroke tudi odločamo za uporabo posameznih načinov zdravljenja ali pa izberemo ustrezno zaporedje različnih načinov zdravljenja. Osnovne oblike so kirurško zdravljenje, radioterapija, lokalna ali sistemska kemoterapija in pri nas že dobro uveljavljena elektrokemoterapija. V fazi kliničnega testiranja pa je tudi t.i. elektrogenska terapija, ki daje dobre obete za sistemsko zdravljenje nekaterih tumorjev. 

Najpomembnejša je torej natančna diagnoza, ki jo praviloma postavimo na osnovi citološkega in/ali histološkega pregleda celic, pridobljenih iz spremenjenega tkiva, oziroma s pregledom tkiva, prav tako odvzetega iz spremembe. Samo natančna diagnoza nam daje osnovo za izbor ustreznega in uspešnega zdravljenja tovrstnih obolenj. Zdravljenje kakršnekoli neoplastične spremembe brez predhodne diagnoze je strokovna napaka. Številna obolenja danes lahko uspešno zdravimo, upoštevaje kar se da dobro kakovost življenja živali.
Nadaljujte z branjem