mehkotkivni sarkomi - pes in mačka
Blog

Mehkotkivni sarkomi

Tanja Plavec, 28. decembra, 2022

Mehkotkivni sarkomi so zelo raznolika skupina novotvorb in predstavljajo 15 % kožnih in podkožnih novotvorb pri psih oziroma 7 % pri mačkah. Gre za novotvorbe, ki se pretežno pojavljajo pri odraslih in starejših živalih, pogosteje pri psih večjih pasem, enakomerno pri obeh spolih.

Ti sarkomi izhajajo iz vezivnega tkiva, mišic, maščobe, živčno-žilnih struktur in mišičnih ovojnic. Glede na njihov izvor ločimo fibrosarkome, hemangiopericitome, novotvorbe ovojnic perifernih živcev, liposarkome, miksosarkome, pleomorfne sarkome (ali maligne fibrozne histiocitome), maligne mezenhimome in nediferencirane sarkome. Nekatere novotvorbe so iz te skupine zaradi njihovega drugačnega (bolj agresivnega) biološkega obnašanja in/ali anatomske lokacije izvzete.

mehkotkivni sarkom

Pomembna lastnost mehkotkivnih sarkomov je njihova lokalno invazivna rast, predstavljamo si jih lahko kot hobotnice, ki s svojimi lovkami segajo v okolico. Pogosto so obdani s t.i. psevdokapsulo, ki je sestavljena iz stisnjenega okoliškega veziva in rakavih celic in jo je potrebno odstraniti skupaj z novotvorbo.

Veterinarji lahko na to diagnozo posumimo na podlagi tankoigelne biopsije in citološkega pregleda, vendar je natančna diagnoza običajno možna šele po t.i. tkivni biopsiji in patohistološki, včasih pa celo imunohistokemični preiskavi. Histološka preiskava je tudi potrebna, če želimo določiti stopnjo malignosti oziroma gradus novotvorbe. V naslednjem koraku moramo določiti natančno lokacijo in razsežnost novotvorbe, ter morebitno prisotnost zasevkov (metastaz). Te novotvorbe zasevajo najpogosteje v pljuča, zasevki v bezgavkah so relativno redki. Pogostnost zasevkov je pri različnih stopnjah malignosti različna.

Zaradi lokalno invazivne rasti je priporočena oblika zdravljenja radikalen (agresiven) izrez. Ta je pri dobro diferenciranih sarkomih nizke stopnje malignosti lahko manj agresiven, vendar zaenkrat ni zanesljive diagnostične metode, ki bi napovedala, kako široki/radikalni morajo biti robovi. K sreči pri dobro diferenciranih sarkomih, ki se pojavljajo v do 85 % primerov, nečisti robovi ne pomenijo vedno tudi ponovnega pojava oziroma recidiva novotvorbe. Verjetnost le-te je odvisna od velikosti novotvorbe, stopnje infiltracije, popolnosti kirurškega izreza in histološkega gradusa.

Posebna oblika mehkotkivnih sarkomov so mačji (postinjekcijski) sarkomi, ki se pojavljajo na mestih pogostih aplikacij zdravil in na mestih cepljenj. To so novotvorbe, ki jih je potrebno izrezati kar najbolj agresivno. Tudi v primeru zelo širokih in globokih robov lahko prihaja do ponovnega pojava novotvorbe; v tem primeru tudi zasevki niso izvzeti.

Literatura

 1. Bray JP, Polton GA, McSporran KD, Bridges J, Whitbread TM. Canine soft tissue sarcoma managed in first opinion practice: outcome in 350 cases. Veterinary Surgery 2014; 43(7): 774-82.
 2. Bray JP. Soft tissue sarcoma in the dog – part 1: A current review. Journal of Small Animal Practice 2016; 57(10): 510-9.
 3. Bray JP. Soft tissue sarcoma in the dog – Part 2: Surgical margins, controversies and a comparative review. Journal of Small Animal Practice 2017; 58(2): 63-72.
 4. Chiti LE, Ferrari R, Roccabianca P et al. Surgical margins in canine cutaneous soft-tissue sarcomas: A dichotomous classification system does not accurately predict the risk of local recurrence. Animals (Basel) 2021; 11(8): 2367.
 5. Dennis MM, McSporran KD, Bacon NJ, Schulman FY, Foster RA, Powers BE. Prognostic factors for cutaneous and subcutaneous soft tissue sarcomas in dogs. Veterinary Pathology 2011; 48(1): 73-84.
 6. Ehrhart N. Soft-tissue sarcomas in dogs: a review. Journal of American Animal Hospital Association 2005; 41(4): 241-6.
 7. Hartmann K, Day MJ, Thiry E, et al.; European Advisory Board on Cat Diseases. Feline injection-site sarcoma: ABCD guidelines on prevention and management. J Feline Med Surg 2015; 17(7): 606-13.
 8. Kim DY, Hodgin EC, Cho DY, Varnado JE. Juvenile rhabdomyosarcomas in two dogs. Veterinary Pathology 1996; 33(4): 447-50.
 9. Kuntz CA, Dernell WS, Powers BE, Devitt C, Straw RC, Withrow SJ. Prognostic factors for surgical treatment of soft-tissue sarcomas in dogs: 75 cases (1986-1996). Journal of the American Veterinary Medical Association 1997; 211(9): 1147-51.
 10. Liptak JM, Christensen NI. Soft tissue sarcomas. In: Vail DM, Thamm DH, Liptak JM, eds. Withrow & MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology, 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2020: 404-31
 11. Martano M, Morello E, Buracco P. Feline injection-site sarcoma: past, present and future perspectives. Vet J 2011; 188(2): 136-41.
 12. McSporran KD. Histologic grade predicts recurrence for marginally excised canine subcutaneous soft tissue sarcomas. Veterinary Pathology 2009; 46(5): 928-33.
 13. Milovancev M, Tuohy JL, Townsend KL, Irvin VL. Influence of surgical margin completeness on risk of local tumour recurrence in canine cutaneous and subcutaneous soft tissue sarcoma: A systematic review and meta-analysis. Veterinary and Comparative Oncology 2019; 17(3): 354-64.
 14. Zabielska-Koczywąs K, Wojtalewicz A, Lechowski R. Current knowledge on feline injection-site sarcoma treatment. Acta Vet Scand 2017; 59(1): 47.
Nadaljujte z branjem