Članki

V kliničnem laboratoriju analiziramo številne vzorce

Alenka Nemec Svete, 20. septembra, 2014

Klinični laboratorij Klinike za male živali izvaja številne laboratorijske preiskave hematologije, klinične biokemije, urina, koagulacije in hitre diagnostike kužnih bolezni psov in mačk.
 

Laboratorijske preiskave

Hematološke preiskave zajemajo določanje krvne slike, diferencialne bele krvne slike in retikulocitov z avtomatskim hematološkim analizatorjem ADVIA 120 (Siemens), s katerim lahko določimo kompletno krvno sliko in diferencialno belo krvno sliko številnim živalskim vrstam (pes, mačka, konj, budra, kunec, kunec NZW, koza, ovca, prašič, govedo, miš, miš BALB, miš C57BL, miš CD1, podgana, podgana Wistar, podgana LE, podgana SD, opica Rhesus, opica Cynomolgus), pa tudi človeku.

Kri odvzamemo v epruveto z antikoagulantom K3EDTA (najpogosteje so to epruvete z vijoličnim zamaškom, redkeje z rdečim).
V času dežurstva veterinarji izvajajo urgentne hematološke preiskave s hematološkim analizatorjem VetScan HM5 (ABAXIS). Z analizatorjem lahko določimo delno krvno sliko in diferencialno belo krvno sliko pri psih, mačkah, dihurjih, konjih, govedu, ovcah, kozah, prašičih, miših, podganah, kuncih, budri, alpaki in lami.
 

Biokemijske preiskave zajemajo določanje elektrolitov (natrij, kalij, klorid), anorganskega fosfata, kalcija, magnezija, železa, glukoze, sečnine, kreatinina, holesterola, trigliceridov, žolčnih kislin, celokupnih serumskih beljakovin, albuminov, celokupnega bilirubina, alkalne fosfataze, alanin-aminotransferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST), kreatin kinaze (CK) in gama-glutamiltransferaze (GGT). Biokemijske preiskave, z izjemo elektrolitov, določamo z avtomatskim biokemijskim analizatorjem RX Daytona (Randox). Koncentracijo elektrolitov določamo z analizatorjem za elektrolite Ilyte (Instrumentation Laboratory).

Za izvajanje osnovnih biokemijskih preiskav potrebujemo serum, zato kri odvzamemo v epruveto za serum. Ta ne vsebuje antikoagulanta, zaželeno pa je, da vsebuje separacijski gel (najpogosteje so to epruvete z rdečim in rumenim zamaškom, odvisno od proizvajalca). V primeru določanja glukoze je potrebno vzorec krvi dostaviti v laboratorij v roku ene ure od odvzema. V nasprotnem primeru odvzamemo kri za določanje glukoze v epruvete z inhibitorjem glikolize in antikoagulantom (epruveta s sivim zamaškom).
V času dežurstva veterinarji izvajajo urgentne biokemijske preiskave (glukoza, sečnina, kreatinin, skupne beljakovine, alkalna fosfataza, alanin-aminotransferaza) z biokemijskim analizatorjem VetScan VS2 (ABAXIS). 
 

Analiza urina zajema določanje organoleptičnih lastnosti urina, kemijsko analizo urina s testnim trakom, mikroskopski pregled sedimenta in določanje nekaterih biokemijskih parametrov kot na primer kreatinina, beljakovin, alkalne fosfataze, gama-glutamiltransferaze in elektrolitov (natrij, kalij, klorid). Kemijsko analizo urina izvajamo z urinskim analizatorjem Clinitek Status+ (Siemens). Biokemijske parametre urina, z izjemo elektrolitov, določamo z avtomatskim biokemijskim analizatorjem RX Daytona (Randox). Koncentracijo elektrolitov v urinu pa z analizatorjem za elektrolite Ilyte (Instrumentation Laboratory).

 
Koagulacijske preiskave zajemajo določanje protrombinskega časa (PT) in aktiviranega delnega tromboplastinskega časa (APTT) z manualnim koagulometrom Amelung KC1A MICRO ter določanje koncentracije D-Dimerov s semikvantitativno imunokemijsko metodo na ploščicah. Kri odvzamemo v epruveto z natrijevim citratom (moder zamašek), damo na led ali v ledeno kopel (pazimo da kri ne zmrzne!) in čim prej dostavimo v laboratorij (največ v roku ene ure).
 
S hitrimi imunokemijskimi testi ugotavljamo prisotnost antigena oziroma protiteles pri naslednjih kužnih boleznih psov in mačk:
 • virus mačje levkoze ali FeLV (antigen); vzorec: serum, plazma, polna kri
 • virus mačje imunske pomanjkljivosti ali FIV (protitelo); vzorec: serum, plazma, polna kri
 • kužni peritonitis mačk / mačji infekcijski peritonitis ali FIP (protitelo); vzorec: serum
 • mačja kuga (antigen); vzorec: blato
 • pasja kuga; vzorec: serum, plazma
 • 4DX test; vzorec: serum, plazma, polna kri
 • parvoviroza (antigen) – Parvovirus hitri test; vzorec: blato
 
S hitrimi imunokemijskimi testi kvalitativno določamo:
 • povečano aktivnosto pasje pankreasne lipaze; vzorec: serum
 • povečano aktivnosto mačje pankreasne lipaze; vzorec: serum 
Pri psih in mačkah določamo krvne skupine (polna kri; kri odvzeta v epruveto za hematološke preiskave).
 

Priprava in pošiljanje vzorcev v zunanje laboratorije

 

Sprejem vzorcev

Vzorce sprejemamo med delovniki od ponedeljeka do petka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.00, zaželen je predhodni dogovor po telefonu (01/4779 301, g. Aleksander Jenko). 

Preiskave, ki jih izvajamo v času dežurstva (ponedeljek – petek: 15.00 – 20.00; sobota, nedelja in prazniki: 8.00 – 20.00) so:

 • urgentne hematološke preiskave (krvna slika in diferencialna bela krvna slika) s hematološkim analizatorjem VetScan HM5 (ABAXIS),
 • urgentne biokemijske preiskave (glukoza, sečnina, kreatinin,  skupne beljakovine, alkalna fosfataza, alanin-aminotransferaza) z biokemijskim analizatorjem VetScan VS2 (ABAXIS),
 • določanje koncentracije elektrolitov  (Na, K, Cl) z analizatorjem Ilyte (Instrumentation Laboratory),
 • hitri testi (FeLV/FIV idr.) po predhodnem dogovoru z dežurnim veterinarjem. 
 
V nočnem času (22.00 – 08.00) ne izvajamo laboratorijskih preiskav za zunanje naročnike, sprejemamo le urgentne paciente.
 
Prispevek je informativne narave. V primeru težav z živaljo nujno kontaktirajte veterinarja.
Besedilo: Prof. dr. Alenka Nemec Svete, univ. dipl. inž. kem. inž.
Nadaljujte z branjem