Čestitka novo za novo leto 2022
Novice

KMŽ-jevci želimo vam in vašim štirinožnim prijateljem zdravo leto 2022

Nataša Tozon, 20. decembra, 2021

Naj vam 2022 prinese “pomlad” in prijateljstvo. Naj vsakemu ponovno prinese občutek varnosti, povezanosti in vsaj košček sreče.

Spoštovani!

Izteka se še eno naporno leto, v katerem smo se trudili za zdravje vaših živali, vas in hkrati nas. Lahko smo ostali odprti in vam nudili pomoč 24 ur na dan 365 dni v letu. Čeprav smo tu pa tam ostali nerazumljeni, deležni grobih napadov, verjamemo, da smo ravnali prav in v dobro vseh.

Študenti, specializanti in klinično delo

Tudi letos smo svoje domače in tuje študente vključevali v strokovno-klinično delo. Tako smo jih pripravljali za uspešno vključitev na njihovi poklicni poti. Za naše kakovostno pedagoško delo nam je v letošnjem letu Evropsko združenje za presojo kakovosti izobraževanja na področju veterinarske medicine (The European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) podelilo polno akreditacijo do leta 2028. Akreditacija fakultete našim diplomantom zagotavlja priznavanje diplome kjerkoli v Evropi in širše, s čimer pridobijo tudi boljše možnosti pri iskanju zaposlitve. Zahvala za odlično opravljano pedagoško delo gre prav vsem sodelavcem. Presoja namreč ne zajema le samega neposrednega pedagoškega dela, temveč ocenjuje tudi pogoje dela za zaposlene in študente.

Po uspešnem zaključku prvega enoletnega usposabljanja mladih veterinarjev  (angl. internship) je letos z nami že nova kolegica, saj se dober glas, pravijo, “širi v deveto vas”. Usposabljanje mladih kolegov pomeni njihovo urjenje v obvladovanju veščin in vpogled v različna področja dela. To nam omogoča prepoznavanje talentov posameznika in olajša nadaljnje vključevanje na področja pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela.

V letošnjem letu smo na specialistični študij na področju veterinarske stomatologije sprejeli prvega tujega specializanta, pod mentorstvom doc. dr. Ana Nemec. Prihodnje leto pa načrtujemo še več vključevanja mladih veterinarjev v programe mednarodnih kliničnih specializacij.

V iztekajočem se letu smo na KMŽ kljub izrednim razmeram obravnavali preko 16.000 pacientov in opravili preko 80.000 različnih posegov. Opravljenih je bilo preko 1.300 posegov v splošni anesteziji in dodatnih 100 pred-anestezijskih obravnav, preko 200 računalniških tomografij, kar je primerljivo z lanskim letom, preko 1.700 ultrazvočnih preiskav in približno 2.300 rentgenskih preiskav (36 % več kot v lanskem letu) in 350 preiskav z zobnim rentgenom. Hospitalno smo zdravili preko 800 pacientov. V kliničnem laboratoriju smo opravili 62.755 preiskav (11 % več kot v lanskem letu) na 15.349 vzorcih, kar pomeni 14,2 % več vzorcev s primerljivim lanskim obdobjem.

Protibolečinska ambulanta, odprta v letu 2020, ki jo vodi izr. prof. dr. Alenka Seliškar, se je glede na izredno hitro naraščajoče število pacientov izkazala za še kako potrebno (več kot 100 obravnav v preteklega pol leta).

Naša strokovna ekipa

Naša strokovna ekipa šteje 27 redno in 7 pogodbeno zaposlenih  doktorjev veterinarske medicine in kolegico univ. ing. kem. inženirstva, ki je vodja kliničnega laboratorija. Med zaposlenimi sta 2 mlada raziskovalca. Še vedno nam pri delu pomagata nepogrešljivi ekipi 11 veterinarskih tehnikov in bolj ali manj stalna ekipa izjemnih študentov – tehnikov, ki se redno dopolnjuje. Postati študent tehnik zahteva večtedensko uvajanje, študentu pa prinese tudi neprecenljive klinične izkušnje. Z nami se v praktičnih vrlinah urijo študentje zadnjega, 6. letnika, ki na vsakem od oddelkov klinike preživijo več tednov prakse. Njihova pomoč pri kliničnem delu je tako v obojestransko zadovoljstvo. Menimo, da smo se uspešno odzvali na vse, kar so nam izjemne razmere prinašale. Teoretični del pouka smo izvajali “hibridno”. To je omogočalo čim boljšo dostopnost za vse študente, klinične vaje pa smo izvajali na Kliniki učinkovito in varno za vse udeležence.

Po izjemno omejujočem pandemičnem letu se ponovno vračajo tudi tuji študentje. Pri nas opravljajo bodisi del rednih študijskih obveznosti ali zaprosijo za opravljanje klinične prakse. Kljub omejitvam, smo na mednarodnem praktičnem podiplomskem izobraževanju s področja onkologije sprejeli kolegico iz Italije in doktorskega študenta iz Beograda. V program podiplomskega izobraževanja, ki prinaša naziv specialist medicine psov in mačk na nacionalni ravni, sta vključena dva kolega.

Uspešno raziskovalno leto in novi prostori

Leto 2021 ocenjujemo tudi kot izjemno uspešno raziskovalno leto. Objavili smo številna znanstvena dela v pomembnih mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih revijah. Vključeni smo v nov projekt “Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami”. Projekt vodi akademik prof. dr. Gregorja Serše z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Uspešno se nadaljuje tudi naš temeljni projekt  “Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12” (nosilka prof. dr. Nataša Tozon).

Poleg tega smo skupaj z Univerzo v Novi Gorici in Onkološkim inštitutom uspešno kandidirali za novo programsko skupino. Omogočila nam bo dodatno financiranje raziskovalne dejavnosti. Za uspešen zaključek leta na področju raziskovanja je poskrbel izbor znanstvenega članka naše raziskovalke, izr. prof. dr. Alenke Nemec Svete, in sodelavcev med Odlične v znanosti 2021 (izbor Znanstvenega sveta Agencije za raziskovanje Republike Slovenije).

Z zaključkom izgradnje izolatorija, smo pridobili dragocene prostore za hospitalizacijo pacientov s sumom kužne bolezni. In končno se veselimo realnih napovedi, da se bo gradnja nove fakultete pričela v prihajajočem letu.

Uspešno vodimo tudi projekt torkovih spletnih krožkov za celotno Slovensko strokovno javnost, pa tudi širše, saj kot poročevalci sodelujejo tudi tuji podiplomski študentje in specializanti. Na našem blogu pa tudi vse vas redno obveščamo o novostih in drugih pomembnih vidikih zdravja vaših psov in mačk.

Če smo lansko leto označili kot izjemno v številnih pogledih, se v letu 2021 žal ni veliko spremenilo, vsaj kar se težavnosti tiče. Smo pa ponovno dokazali, da znamo in zmoremo še več.

Ob koncu letošnjega leta gledamo pogumno naprej. Še naprej bomo neumorno skrbeli za zdravje vaših štirinožcev in vam stali ob strani, če in ko nas boste potrebovali. Naj vaš dom napolni ljubezen do soljudi in živalskih prijateljev.

V imenu kolektiva KMŽ vam želim, da bi si v novem letu tako in drugače segli v roke in ponovno zaživeli, hvaležni za toplino bližnjega in vsako drobtinico dobrega.

Srečno 2022

Predstojnica KMŽ,
prof. dr. Nataša Tozon

Nadaljujte z branjem