Klinika za male živali je učna ustanova
Blog

Klinika za male živali je učna ustanova

KMŽ, 8. novembra, 2023

Klinika za male živali je učna ustanova, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Večina zaposlenih je vpeta v izobraževanje na dodiplomski in podiplomski stopnji s področja medicine psov in mačk. Za zagotovitev čim več praktičnih izkušenj so študenti višjih letnikov vključeni v klinično delo v okviru rednih in izbirnih predmetov ter v okviru Klinične in Strokovne prakse.

Zato večino leta lahko kot naše stranke pričakujete, da vas bodo sprejeli ali vsaj srečali ali po telefonu z vami o vaši živali govorili tudi naši študenti. Vsekakor študenti z vašimi živalmi delajo pod nadzorom veterinarjev in veterinarskih tehnikov. Tudi informacije, ki jih dobite od naših študentov v zvezi z vašimi živalmi, so predhodno predebatirane z lečečim veterinarjem ali celotno ekipo na naših dnevnih vizitah.

Vaje v okviru posameznih predmetov

Na Kliniki za male živali izvajamo predmete Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov, Kirurgija in oftalmologija, Anesteziologija, Dermatologija psov in mačk, Kardiologija psov in mačk, Klinična onkologija v veterinarski medicini, Stomatološki praktikum in Urgentna medicina psov in mačk. V okviru teh predmetov so študenti prisotni pri obravnavi pacientov v splošni in specialističnih ambulantah, pomagajo veterinarjem pri delu in opravljajo tudi praktično klinično delo pod nadzorom habilitiranih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Samo tako se lahko naučijo veščin, ki jih bodo potrebovali že takoj po zaključku študija pri delu s psi in mačkami.

Klinična praksa

V okviru Klinične prakse še posebej spodbujamo študente k samostojnemu delu pod nadzorom habilitiranih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Zaradi učenja študentov obravnava vaših živali nikakor ni okrnjena ali kakorkoli spremenjena od tiste, ki je zlati standard. Res pa je, da je potek obravnave lahko počasnejši – vendar samo takrat, ko zdravstveno stanje živali to dopušča. Klinične rotacije se izvajajo v tedenskih intervalih (rotacijah) 24 ur/dan, 365 dni na leto. Študenti sodelujejo pri ambulatorni (na terenu), ambulantni in specialistični obravnavi pacientov. Poudarjajo se tudi etična načela, timsko delo in komunikacija s strankami in mentorji – vse, kar tako vi kot mi želimo pri delu z vašimi in našimi živalmi.

Strokovna praksa

Študenti pri izvajalcih veterinarskih storitev zdravstvenega varstva in javne veterinarske službe – inšpekcijske dejavnosti pridobijo praktične izkušnje in spoznajo delo na veterinarskih institucijah po Sloveniji in/ali v tujini. Strokovna praksa pomeni aktivno obravnavo veterinarskih problemov pod nadzorom strokovno usposobljenega mentorja z ustrezno veterinarsko licenco. Klinično praktično usposabljanje se lahko izvaja na kliničnih enotah Veterinarske fakultete in verificiranih veterinarskih kliničnih inštitucijah izven Veterinarske fakultete v Sloveniji in/ali tujini, tako, da boste nemalokrat naše študente srečali tudi pri vaših veterinarjih po Sloveniji.

Zakaj je pomembno, da študenti sodelujejo pri kliničnem delu?

V okviru kliničnega dela študenti pridobijo potrebna strokovna znanja, tako teoretična kot praktična, izkušnje v odnosu z živalmi, njihovimi skrbniki pa tudi kolegi. Študentom veterine lahko le z najboljšim strokovnim delom nudimo prepotrebno nabiranje praktičnih kliničnih izkušenj. Le-te so temelj dobre klinične prakse in osnova za njihov neposreden vstop na poklicno pot. Mladim kolegom poskušamo poleg strokovnih znanj prenesti tudi osebne izkušnje in veščine, ki jih ta poklic zahteva. 

Kaj pa če ne želim, da študentje sodelujejo pri obravnavi moje živali?

Sodelovanje študentov pri obravnavi vaših živali pri nas je naša dolžnost in poslanstvo. Vsak skrbnik živali ima možnost izbire, pri katerem veterinarju ali v kateri ustanovi bo zdravil svojo žival. Če se odločite in nam svojo žival zaupate v oskrbo, vedite, da sta varnost vaše živali in strokovna oskrba vsekakor na prvem mestu, učenje bodočih veterinarjev pa naša naslednja največja skrb.

Ob začetku novega študijskega leta se tako veselimo sodelovanja z vami, našim študentom želimo dober študij in vsem nam čim več zdravih živali in lepih zgodb.

Nadaljujte z branjem