Za študente

Navodila študentom na klinični praksi na KMŽ

Tina Kotnik, 28. avgusta, 2014

Klinika za male živali

Študent dokument podpiše prvi dan Klinične prakse. Vsak dan se dokument predloži v podpis kliničnemu mentorju na Kliniki za male živali. Mentor najkasneje 14 dni po končani praksi pošlje podpisan dokument koordinatorju Klinične prakse; študent si mora zagotoviti kopijo podpisanega dokumenta za svojo evidenco. Podpis tega dokumenta je pogoj za pridobitev frekvence pri predmetu Klinična praksa. Pogoj za podpis tega dokumenta je izpolnitev zahtev v spodaj navedenih točkah in pozitivna ocena na hrbtni strani tega dokumenta. Nezadostna ocena (»ni opravil«) v katerikoli rubriki ocenjevanega lista na katerikoli dan pomeni neuspešno opravljanje Klinične prakse. Prazna (neocenjena) rubrika, ki jo mentor prekriža in se spodaj podpiše pomeni, da določene rubrike iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče oceniti (npr.ni bilo pacienta) in hkrati pomeni, da je študent prakso tisti dan opravil. Študent se mora seznaniti z navodili o študentskem kliničnem delu na KMŽ!
 
Ta dokument natisnite obojestransko, skupaj z ocenjevalnim listom!

Prenos dokumenta

 
Nadaljujte z branjem