konoplja in kanabinoidi
Blog

Kanabinoidi: Izkušnje in stališča lastnikov ter napovedniki uporabe pri psih in mačkah v Sloveniji

Katerina Tomsič, 14. marca, 2022

Pozitiven odnos in osebne izkušnje z uporabo kanabinoidov (KBD) so glavni napovedniki uporabe in ponovne uporabe KBD pri psih in mačkah, medtem ko postmoderne zdravstvene vrednote (naravna zdravila, dvom v znanost, holizem, zavračanje avtoritete, individualna odgovornost, potrošništvo) niso. Uporaba izdelkov iz konoplje se povečuje med lastniki psov in mačk tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Konvencionalna medicina in znanstvene raziskave bi morale težiti k oceni učinkovitosti in varnosti uporabe KBD z namenom vključitve KBD kot možnosti zdravljenja pri psih in mačkah. Prav tako je potrebno izboljšanje zakonov in predpisov, ki bi zagotavljali, da se psom in mačkam predpisujejo samo visokokakovostna zdravila.

Znanstveni članek z naslovom: Slovenian Pet Owners’ Experience, Attitudes, and Predictors Regarding Cannabinoid Use in Dogs and Cats avtoric Katerine Tomsič, Kristine Rakinić in Alenke Seliškar je bil objavljen v mednarodno priznani reviji Frontiers in Veterinary Science januarja 2022.

Raziskavo smo izvedli v obliki anonimne spletne ankete

Raziskavo smo izvedli v obliki anonimne spletne ankete, ki je bila dostopna preko povezave na spletni strani Anketa: uporaba kanabinoidov pri zdravljenju psov in mačk in Facebook strani Klinike za male živali med 27. novembrom 2020 in 11. februarjem 2021. Namen raziskave je bil ovrednotiti osebne izkušnje in stališča slovenskih lastnikov psov in mačk glede uporabe KBD ter ugotoviti napovednike uporabe in ponovne uporabe KBD. Predpostavili smo, da so pomembni napovedniki uporabe KBD pri živalih pozitiven odnos do uporabe KBD, postmoderne zdravstvene vrednote in osebne izkušnje.

V ta namen smo pripravili anonimno spletno anketo, ki je bila namenjena lastnikom slovenskih psov in mačk, ne glede na njihove izkušnje s kanabinoidi. Vprašalnik je bil sestavljen iz šestih delov, ki so se nanašali na demografske podatke in osebne izkušnje z uporabo KBD, podatke o živali, izkušnje z uporabo KBD pri živali, razloge za neuporabo KBD pri živali, odnos do uporabe KBD pri psih in mačkah, in na postmoderne zdravstvene vrednote. V statistično analizo smo vključili 408 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Precejšen delež (38,5 %) lastnikov je že uporabljal KBD za zdravljenje svoje živali.

V vsakem obdobju človeške zgodovine prevladujejo vrednote, ki vodijo predstavo ljudi o tem, kaj je dobro in prav. Glavni načeli sodobne zahodne postmoderne družbe sta potrošništvo namesto proizvodnje ter zmožnost izbire med različnimi možnostmi. Ob prehodu iz pozne moderne v postmoderno družbo so se zgodili trije pomembni kulturni premiki: zavračanje avtoritete (zlasti znanstvene), porast potrošništva in pomen individualne odgovornosti za zdravje. Glavne zdravstvene vrednote postmoderne družbe so: narava in naravna zdravila (spoštovanje naravnih živil, izogibanje umetnim sestavinam), dvom v znanost, holizem (integracija in ravnovesje telesa, uma in duha), zavračanje avtoritete, odgovornost posameznika in potrošništvo.

Med kanabinoidi sta najbolj znana psihoaktivni THC in nepsihoaktivni CBD

Odgovornost posameznika je pomembno prepričanje, saj ljudje verjamejo, da so odgovorni za vse vidike svojega življenja, vključno z zdravjem. Ti premiki v vrednotah lahko pojasnijo vse večjo priljubljenost komplementarne in alternativne medicine (KAM). Uporaba kanabinoidov (KBD) spada med KAM. Najbolj znana KBD sta psihoaktivna spojina delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) in nepsihoaktivni kanabidiol, ki naj bi imel številne pozitivne učinke na zdravje.

Fitokanabinoide najdemo v konoplji, ki se je skozi zgodovino človeštva uporabljala kot industrijski material in tudi kot zdravilo za številne bolezni. V dvajsetem stoletju je prišlo do globalne kriminalizacije konoplje. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bili sprejeti novi zakoni, ki dovoljujejo uporabo konoplje pod strogimi pogoji, vključno z uporabo zdravil na osnovi konoplje. Kljub zakonskim omejitvam glede uporabe izdelkov iz konoplje, jih ljudje uporabljajo za zdravljenje stanj, ki jih ni mogoče pozdraviti s konvencionalnimi zdravili ali za podporo trenutnim zdravljenjem. Tovrstni izdelki se uporabljajo pri vseh družinskih članih, vključno z otroci in hišnimi ljubljenčki.

Izdelki, ki vsebujejo KBD, predvsem kanabidiol, se med potrošniki uporabljajo tako za izboljšanje zdravstvenega stanja, kot tudi za ohranjanje splošnega zdravja in dobrega počutja. Uradna medicina priznava uporabo medicinske konoplje kot pomoč pri zdravljenju raka, mišičnih krčev, epileptičnih napadov in glavkoma, pa tudi za lajšanje bolezenskih simptomov, kot so bolečina, slabost, bruhanje in tesnoba. Kar 42,2 % naših anketirancev je potrdilo, da se zanašajo na izdelke iz konoplje za zdravljenje številnih bolezenskih stanj. Splošna izkušnja z osebno uporabo KBD je bila pozitivna in zaradi tega so anketiranci navedli, da bodo v prihodnosti zelo verjetno ponovno uporabljali KBD. Udeleženci, ki sami niso uporabljali KBD, so izrazili razmeroma močan namen, da bi jih uporabljali v prihodnosti.

Anketiranci so uporabljali KBD izdelke pri svojih hišnih ljubljenčkih predvsem kot podporno terapijo

Nekateri so se zatekli h KBD, ker konvencionalno zdravljenje ni bilo učinkovito ali pa so uporabljali KBD kot edino zdravilo. Lastniki psov in mačk, ki pri svojih živalih niso uporabljali KBD, so kot razlog navedli, da so imeli premalo informacij o uporabi KBD pri živalih ali da ni bilo potrebe po kakršnem koli zdravljenju. Pri uporabi KBD so poročali večinoma o pozitivnih učinkih: izboljšano počutje, večja živahnost in povečana aktivnost. Med neželenimi učinki so navedli zaspanost ter povečan apetit in žejo.

Glavni vir informacij o izdelkih iz konoplje v naši raziskavi je bil splet, sledili so mu nasveti znancev in tudi veterinarjev. V naši raziskavi sta bili potrošništvo in individualna odgovornost najbolj izraženi postmoderni vrednoti, vendar se ti vrednoti nista izkazali kot napovednika uporabe KBD pri psih in mačkah. Pred več kot 20 leti so proučevali družbene in medicinske poglede na alternativno medicino v Sloveniji. Študija je pokazala, da so ljudje manj pripravljeni sprejeti konvencionalno medicino kot edino zdravstveno možnost in se raje zanašajo na svojo socialno mrežo pri odločanju kaj, kje in kdaj poiskati uradno ali neuradno zdravniško pomoč. Naša raziskava je potrdila, da se lastniki psov in mačk v Sloveniji pri iskanju informacij o CBD izdelkih zanašajo predvsem na splet in nasvete znancev.

Za razliko od postmodernih zdravstvenih vrednot, so se pozitiven odnos in osebne izkušnje izkazali kot pomembni napovedniki uporabe in ponovne uporabe KBD pri psih in mačkah. Zaključili smo, da odločitev za uporabo KBD temelji na pridobljenih informacijah in osebnih izkušnjah. Glede na porast uporabe KBD za zdravljenje in lajšanje nekaterih simptomov bolezni, bi morali biti veterinarji seznanjeni s tovrstno uporabo KBD, obenem pa so potrebne nadaljnje raziskave za ugotavljanje učinkovitosti in varnosti uporabe KBD v veterinarski medicini.

Avtorice študije se zahvaljujejo vsem lastnikom psov in mačk, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete.

Nadaljujte z branjem