Članki

Anestezija in oksidativni stres pri psih

Katerina Tomsič, 15. oktobra, 2020

Rezultati študije o vplivu anestezije s propofolom in sevofluranom na oksidativni stres pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke

V okviru doktorske disertacije asist. dr. Katerine Tomsič smo proučevali, ali anestezija s propofolom, ki naj bi deloval antioksidativno, povzroči manjši oksidativni stres kot anestezija s propofolom in sevofluranom pri psih, pri katerih je oksidativni stres prisoten zaradi miksomatozne degeneracije mitralne zaklopke (MDMZ).

Ugotovili smo, da je anestezija s propofolom in sevofluranom povzročila povečan oksidativni stres pri psih z MDMZ v primerjavi s kardiološko zdravimi psi, vendar oba anestezijska protokola lahko enako varno uporabimo pri psih v zgodnji fazi MDMZ.

Izsledke raziskave smo objavili v dveh mednarodno priznanih revijah

V klinični praksi se pogosto srečamo s psi z boleznijo srca, pri katerih je potrebno opraviti poseg v splošni anesteziji. Najpogostejša pridobljena bolezen srca pri psih je miksomatozna degeneracija mitralne zaklopke (MDMZ), pri kateri zaradi degenerativnih sprememb lističev mitralne zaklopke le-ta ne tesni in zato pri poslušanju srca s stetoskopom slišimo šum. Pri anesteziji psov z MDMZ se pogosto uporablja kombinacija intravenskega anestetika propofola za uvod v anestezijo in hlapnega anestetika sevoflurana za vzdrževanje anestezije. Prednost uporabe sevoflurana za vzdrževanje anestezije je hitro prebujanje po posegu. V primerjavi s sevofluranom se propofol počasneje presnavlja, vendar omogoča hitrejši in mirnejši uvod v anestezijo. Presnova anestetikov, spremembe v prekrvitvi in oksigenaciji tkiv med anestezijo ter kirurška travma pospešijo nastajanje reaktivnih kisikovih zvrsti (RKZ). To so zelo reaktivni, nestabilni prosti radikali in reaktivne kisikove spojine, ki reagirajo in poškodujejo biološko pomembne molekule, kot so lipidi celičnih membran, DNA, beljakovine in ogljikovi hidrati. V fizioloških pogojih so RKZ v ravnotežju z antioksidativnimi obrambnimi mehanizmi, vendar se to ravnotežje lahko poruši, kar vodi v stanje oksidativnega stresa. Pri psih z MDMZ je, tako kot pri ljudeh s srčnim obolenjem, ravnovesje med RKZ in antioksidanti že porušeno, zato lahko dodatni oksidativni stres zaradi posega v splošni anesteziji prispeva k poslabšanju srčne funkcije. Izbira anestetikov je zelo pomembna, saj se njihov učinek na oksidativni stres razlikuje. Propofol vsebuje fenolno hidroksilno skupino, podobno kot vitamin E, ki ščiti celične membrane pred lipidno peroksidacijo, medtem ko naj bi sevofluran pospešil nastajanje RKZ.

V raziskavo smo vključili 30 lastniških psov s parodontalno boleznijo, pri katerih smo opravili stomatološki poseg v splošni anesteziji. Dvanajst psov brez MDMZ in 8 psov z MDMZ smo anestezirali s propofolom in sevofluranom, 10 psov z MDMZ pa samo s propofolom. Oksidativni stres smo vrednotili z določanjem izbranih pokazateljev oksidativnega stresa, in sicer vitamina E, encimov glutation peroksidaze (GPX) in superoksidne dismutaze (SOD), antioksidativne kapacitete v vodi topnih antioksidantov (ACW) in antioksidativne kapacitete v maščobi topnih antioksidantov (ACL) ter produkta lipidne peroksidacije malondialdehida (MDA).

Rezultati raziskave so privedli do sledečih zaključkov

  • Anestezija s propofolom in sevofluranom povzroči večji obseg oksidativnega stresa pri psih z MDMZ v primerjavi s tistimi brez MDMZ.
  • Anestezija s propofolom ne povzroči manjšega obsega oksidativnega stresa v primerjavi z anestezijo s propofolom in sevofluranom pri psih z MDMZ, kar pomeni, da kljub antioksidativnemu delovanju propofola, le-ta ni dovolj močan, da bi kljuboval povečanemu nastajanju RKZ med anestezijo.
  • Antioksidativni odgovor na povečano nastajanje RKZ med anestezijo se razlikuje pri anesteziji s propofolom v primerjavi z anestezijo s propofolom in sevofluranom pri psih z MDMZ. Vrednosti ACW so bile značilno višje eno uro po uvodu v anestezijo pri psih, ki so bili anestezirani s propofolom, v primerjavi s psi, ki so bili anestezirani s kombinacijo propofola in sevoflurana, kar bi lahko pripisali antioksidativnemu delovanju propofola.
  • Anestezijo s propofolom ali anestezijo s propofolom in sevofluranom lahko s stališča vpliva na oksidativni stres enako varno uporabimo pri psih z MDMZ.
  • Izsledki raziskave bodo pripomogli k boljšemu razumevanju mehanizmov vpliva anestezije na organske sisteme pri psih ter k izboljšanju smernic pri izbiri in anestezijskih protokolov pri psih z MDMZ.

Avtorica doktorske študije Doc. dr. Katerina Tomsič je raziskavo opravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Alenke Seliškar in somentorstvom izr. prof. dr. Alenke Nemec Svete.

Avtorica doktorske študije se zahvaljuje vsem sodelujočim v raziskavi. Posebna zahvala gre tudi lastnikom psov, ki so se odločili za sodelovanje v študiji.

Nadaljujte z branjem