mirno in zdravo 2024 kmz
Blog

Mirno in zdravo 2024 s KMŽ

KMŽ, 29. decembra, 2023

Za nami je razburkano in prilagajanj polno leto. Zato najprej hvala vsem našim strankam za potrpežljivost, ko smo uvajali številne nove procese in smo bili morda kdaj bolj počasni. In hvala za zaupanje, ker veste, da vsemu navkljub ostaja strokovna oskrba vaših-naših živali naš prvi cilj. 

Svoje znanje vlagamo v izobraževanje

Včasih nas prosite, da vaše živali obravnavajo izključno naši specialisti – a naše poslanstvo je ob zagotavljanju najboljše možne oskrbe za vaše živali poučevanje prihodnjih generacij veterinarjev – študentov, pripravnikov in specializantov. Želimo si, da bi naši diplomanti in specializanti od nas odhajali tako s teoretičnimi kot praktičnimi znanji in veščinami. Predvsem pa da bi samozavestno stopali na svojo zahtevno, nemalokrat stresno, a izpolnjujočo poklicno pot veterinarja-klinika. 

Za vaše živali 24 ur na dan skrbi največja ekipa v Sloveniji

Na KMŽ vas bodo na različnih oddelkih sprejeli eni izmed naših 30 veterinarjev ali 8 pogodbeno zaposlenih doktorjev veterinarske medicine, ki jim nesebično pomaga 11 veterinarskih in 2 laboratorijskih tehnikov. Poleg našega osebja pa boste pri nas nemalokrat srečali tudi tuje študente na izmenjavah in domače ter tuje veterinarje na dodatnih usposabljanjih. Ponosni smo na to, da smo prepoznani kot izobraževalni center za veterinarsko medicino psov in mačk tudi širše v regiji in nenazadnje nam ti obiski širijo obzorja.

Z raziskovanjem do novih znanj

Za nami je tudi uspešno raziskovalno leto, v katerem se lahko pohvalim z objavo 16 izvirnih znanstvenih člankov ter številnimi aktivnimi udeležbami na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Poleg tega je bil dosežek z naslovom “Zdravljenje spontanih mastocitomov pri psih s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa z IL-12: primerjava intratumoralne in peritumoralne aplikacije IL-12” izbran med izbor dosežkov Odlični v znanosti 2023 na področju biotehnike. Izbor pripravijo članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdijo pa ga članice in člani Znanstvenega sveta agencije. 

Čestitke gredo tudi našemu novemu doktorju znanosti Maticu Pavlica, ki je pod mentorstvom izr. prof. dr. Alenke Seliškar uspešno doktoriral z nalogo “Področna anestezija zgornje in spodnje čeljusti pri psu: farmakokinetika in odziv obtočil na perinevralni vnos deksmedetomidina in levobupivakaina”.

Prav te dni pa smo prejeli obvestilo o uspešni kandidaturi za nove raziskovalne programe na Univerzi v Ljubljani, kar pomeni, da zaposleni na KMŽ sodelujemo v treh programskih skupinah in več raziskovalnih projektih.

Veselimo se rasti

Več naših mlajših kolegov in kolegic je trenutno v programih mednarodnih specializacij (onkologija, klinična patologija, stomatologija) in doktorskih programih, tako doma kot v tujini. Upamo, da bomo z novimi prostori (temeljni kamen za novo Veterinarsko fakulteto in kliniko je bil postavljen in zaključek del je predviden za 2025) lahko samo še razširili in obogatili naš program, tako klinično kot tudi raziskovalno in pedagoško. K bolj tekočemu delu pa od letos prispeva tudi dolgo planirana elektronska kartoteka – a vse novosti zahtevajo tudi nekaj učenja pri uvajanju preden jih bomo popolnoma osvojili in v celoti izkoristili. Vsekakor pa je naš cilj postati prepoznavna klinika za male živali ne le v domačem, ampak tudi v mednarodnem prostoru, ki je pomemben člen v EAEVE akreditaciji Veterinarske fakultete.

Želimo vam prijetne praznike, v novem letu pa zdravja, miru in veselja v malih prijetnostih. In za vas ostajamo na Cesti v Mestni log 47 24 ur na dan.

Nadaljujte z branjem